Apetyt na wiedzę wzrasta.

Rynek pracy w Polsce staje się coraz bardziej wymagający. Polacy również coraz więcej wymagają od samych siebie. Podnoszenie kwalifikacji i zdobywanie umiejętności nie są zarezerwowane tylko dla tych, którzy szukają pracy i muszą wpasować się w wymagania, teraz każdy, kto chce się wybić musi się rozwijać i być ciągle o krok dalej. Dotyczy to nie tylko zawodowej sfery życia.

Nowy portal – szansa na zaspokojenie głodu wiedzy

COGITORS.pl staje naprzeciwko tym potrzebom. Aspiracją portalu jest promowanie usług wspierających karierę zawodową oraz procesu samokształcenia. Dzięki zebraniu w jednym miejscu wszystkich rozproszonych dotąd w Internecie danych z obszaru autorozwoju oraz interaktywnemu charakterowi portalu, jest on także doskonałą przestrzenią do wymiany informacji, kontaktów oraz idei. Poprzez zaledwie kilka kliknięć Użytkownicy mogą zarejestrować się na szkolenia, konferencje, seminaria, opłacić je (jeśli są płatne), a także informować znajomych o nadchodzących Wydarzeniach. Ponadto COGITORS.pl podpowiada w wyborze najbardziej dopasowanej do Użytkownika oferty, biorąc pod uwagę jego wykształcenie, preferencje, miejsce zamieszkania.

Portal wprawdzie dopiero raczkuje, lecz jego przyszłość w zamierzeniu twórców i architektów programowych jest jasna: Ma to być internetowa przestrzeń łącząca w sobie zalety portalu społecznościowego z rozbudowanym portalem proedukacyjnym. Nie chodzi o powielenie idei innych portali społecznościowych, które nie tworzą realnej przestrzeni do dyskusji, ani nie stawiają na samorozwój, lecz o wniesienie nowej, nieznanej dotąd na polskim rynku internetowym jakości.

W założeniu ma to być mobilizacja i aktywizacja społeczeństwa na polu zawodowym i naukowym, której dokonuje zarówno portal (personalizując wydarzenia i oferty do konkretnych użytkowników) jak i zarejestrowani na nim Internauci (tworząc własne informacje o wydarzeniach, dzieląc się wrażeniami z konferencji czy szkoleń, na których byli). Liczne grono użytkowników stanowią organizacje z sektora edukacji, dla których COGITORS.pl jest „ścianą ogłoszeń”. COGITORS.pl pełni rolę pomostu czy pośrednika pomiędzy chcącymi zarejestrować się na Wydarzenie (szkolenie, konferencję, seminarium, misję)  Użytkownikami, a wspomnianymi Organizatorami Wydarzeń: dzięki funkcji e-płatności potencjalni uczestnicy wydarzeń nie muszą wychodzić z domu, żeby wypełnić formalności.

Jak COGITORS.pl wpłynie na Internautów?

Portal wychodzi z hasłem „kogo nie ma na COGITORS.pl ten nie dba o swój rozwój”. Chce tworzyć społeczność „Ludzi Głodnych Wiedzy” i pomagać pobudzać, a potem zaspokajać apetyt edukacyjny Internautów.

COGITORS.pl chce stale przypominać ludziom, że podstawą i gwarantem sukcesu zarówno zawodowego jak i osobistego jest ciągły rozwój, samodoskonalenie i pozyskiwanie nowych umiejętności. Chce zaradzić bierności i popychać internautów do ciągłej aktywności.

Chce również być deską ratunku dla tych, którzy nie wiedzą jak odnaleźć się na rynku pracy, nie wiedzą w którym kierunku się rozwijać- dzięki zaangażowaniu w COGITORS.pl mogą zwiększyć swoją skuteczność i skupić się na tym, co ich interesuje

COGITORS jest także dla tych, którzy mają wprawdzie sprecyzowane plany zawodowe, ale nie wiedzą jakie kroki powinni podjąć, żeby znaleźć się tam, gdzie chcą.

I wreszcie COGITORS jest dla tych, którzy mają już to czego chcieli, ale wyrażają chęć spróbowania czegoś innego, czegoś więcej.