Najogólniej rzecz ujmując syndyk to osoba powołana przez sąd i zarządzająca majątkiem przedsiębiorcy postawionego w stan upadłości. Syndyk niezwłocznie obejmuje majątek upadłego, zarządza nim, zabezpiecza go przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zabraniem go przez osoby postronne oraz przystępuje do jego likwidacji.

  • Kto może zostać syndykiem
  • Egzamin
  • Prawa i obowiązki

Czytaj więcej na stronie https://studentprawa.pl