Biuro Karier Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zaprasza pracodawców na

Forum dobrych praktyk
- jak organizować praktyki o dobrej jakości

Uczestnicy panelu

 • Pracodawcy zainteresowani współpracą z UMK
 • Przedstawiciele Uczelni
  • Władze Wydziału Matematyki i Informatyki
  • Przedstawiciele Wydziału Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej
  • Przedstawiciele Wydziału Chemii
  • Przedstawiciele innych Wydziałów (zgodnie z zapotrzebowaniem firm)
  • Pełnomocnicy ds. kontaktów z pracodawcami
  • Opiekunowie praktyk studenckich
  • Pracownicy Biura Karier UMK

Informacje oragnizacyjne

 • Termin: 28 listopada 2012 (środa)
 • Godziny:
  •   8:30 - 10:00 - Forum dobrych praktyk
   część konferencyjna z udziałem przedstawicieli firm i Uczelni
    
  • 10:00 - 11:30 - Forum wymiany doświadczeń i nawiązywania kontaktów
   część dyskusyjna z udziałem przedstawicieli firm i Uczelni
    
  • 10:00 - 12:45 - Prezentacje pracodawców
   prezentacje i stoiska informacyjne dla studentów (równolegle z częścią dyskusyjną)
    
  • Szczegółowy program poniżej
 • Miejsce: Wydział Matematyki i Informatyki UMK, ul. Chopina 12/18, 87-100 Toruń, mapa - dojazd
 • Udział w panelu jest bezpłatny

Zgłoszenia

Ze względu na konieczność przygotowania materiałów konferencyjnych oraz poczęstunku dla uczestników panelu bardzo prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 23.11.2012.

Informacje udzielone w zgłoszeniu będą miały również wpływ na przebieg spotkania.

Stoiska informacyjne firm dla studentów WMiI

W ostatniej części panelu równocześnie będą się odbywały prezentacje zaproszonych pracodawców oraz stoiska informacyjne firm zainteresowanych rekrutacją pracowników wśród studentów Wydziału Matematyki i Informatyki.

Dla pracodawców przeznaczone jest 7 stoisk wystawienniczych w holu WMiI. Zostaną one przyznane pierwszym siedmiu firmom, które zgłoszą na nie zapotrzebowanie w formularzu zgłoszeniowym.

Szczegółowe informacje

 • Marcin Lubnau - specjalista ds. promocji i organizacji projektu Kompetencje Dla Przyszłości
 • mlubnau@umk.pl
 • tel. (56) 611 49 50

Część 1 - FORUM DOBRYCH PRAKTYK

Cel: Wymiana doświadczeń, ustalenie zasad organizacji praktyk dobrej jakości

Uczestnicy: przedstawiciele firm, Uczelni, pełnomocnicy ds. praktyk
Miejsce: Aula Wydziału Matematyki i Informatyki UMK

8.30-8.40 Przywitanie
8.40-9.10 Praktyki studenckie i absolwenckie – współpraca Uczelni z pracodawcami
 • Praktyki – skarb i utrapienie – z doświadczeń Uczelni i firm
 • Studenckie praktyki zawodowe oraz inne możliwości współpracy Uczelni z pracodawcami
9.10-9.55 Dobre praktyki
 • Modelowy program praktyk - Ekspert z branży HR Frauenthal Automotive
 • Praktyki dla osób niepełnosprawnych - Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niepełnosprawnym Ruchowo
 • Akademie AtoS - Ekspert z branży HR AtoS Poland
 • Praktyki absolwenckie - Przedstawiciel ManpowerGroup Sp. z o.o.
9.55-10.00 Podsumowanie

 

Część 2 - FORUM WYMIANY DOŚWIADCZEŃ I NAWIĄZYWANIA KONTAKTÓW

Cel: nawiązywanie współpracy, projektowanie rozwiązań na przyszłość łączących interesy Uczelni i pracodawców

Uczestnicy: przedstawiciele firm, Uczelni, pełnomocnicy ds. praktyk
Miejsce: Sala konferencyjna Wydziału Matematyki i Informatyki UMK

10.00-11.30 Spotkania w grupach dyskusyjnych:
 • Grupa I - współpraca biznesu z Wydziałem Chemii
 • Grupa II - współpraca biznesu z Wydziałem Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej
 • Grupa III - współpraca biznesu z Wydziałem Matematyki i Informatyki
 • Grupa IV - współpraca biznesu z pozostałymi Wydziałami (wg zgłoszonego zapotrzebowania)

W trakcie spotkań przewidziana jest przerwa kawowa i poczęstunek.

 

Część 3 - PREZENTACJE PRACODAWCÓW

Uczestnicy: zaproszone firmy współpracujące z WMiI, firmy zainteresowane rekrutacją pracowników wśród studentów WMiI, studenci WMiI

10.00-12.45 Stoiska pracodawców

Miejsce: Hol WMiI

10.00-11.00 Prezentacje firm

Miejsce: Aula WMiI

 • Neuca
 • AIS.PL
 • JADE
11.00-11.15 Programowanie zespołowe – informacja
11.30-12.00 Programowanie zespołowe – spotkanie studentów z opiekunami zespołów

Wystąpienia prelegentów - prezentacje multimedialne

Praktyki studenckie i absolwenckie – współpraca Uczelni z pracodawcami

Korzyści z praktyk dobrej jakości, Ewa Banaszak, Kierownik Biura Karier UMK
Praktyki - obawy i problemy, Izabela Rutkowska, Opiekun praktykantów w Biurze Karier UMK
Organizacja praktyk możliwości i procedury, Katarzyna Jagiełka, Koordynator praktyk nieobowiązkowych na UMK
Dystrybucja ofert praktyk serwis biurokarier.edu.pl, Anna Bielawiec-Osińska, Obsługa ofert w serwisie biurokarier.edu.pl

dr Danuta Rozpłoch-Nowakowska, Prodziekan Wydziału Matematyki i Informatyki ds. ogólnych

Dobre praktyki

Anna Kostrzewska, HR Business Partner, Frauenthal Automotive Toruń Sp. z o.o.

Agnieszka Jaśkiewicz, Specjalista ds. szkoleń, Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Bydgoszczy