Biura Karier na świecie

Biura Karier (Careers Services) jako jednostki organizacyjne wyższych uczelni już od kilkudziesięciu lat, w pojedynczych przypadkach od ponad stu lat, istnieją w Wielkiej Brytanii i Irlandii oraz Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Australii.

 

Biura Karier w Europie

W większości krajów Europy Zachodniej i kilku Europy Środkowej (Polska, Rumunia i Węgry) powstały w latach 90-tych. Liczebny rozwój tych instytucji związany jest ściśle z funkcjonowaniem uczelni wyższych w warunkach gospodarki rynkowej, w szczególności zaś ze sposobem pozyskiwania funduszy na ich działalność. Biura Karier świadczą usługi (services) w zakresie wyboru drogi zawodowej (career) przez studentów, prowadzą poradnictwo zawodowe, gromadzą oferty pracy, informacje o zawodach, pracodawcach i sytuacji na rynku pracy. Tak więc z ich pomocy przede wszystkim korzystają:

  • studenci i absolwenci, którzy chcą uzyskać poradę zawodową i informację o rynku pracy,
  • pracodawcy poszukujący najodpowiedniejszych kandydatów na praktyki i wolne miejsca pracy,
  • wyższe uczelnie weryfikujące strukturę i programy kształcenia dzięki danym uzyskiwanym za pośrednictwem biur karier.

 

Biuro Karier UMK

Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów UMK w Toruniu jest pierwszym w Polsce, a obecnie jednym z biur działających w Ogólnopolskiej Sieci Biur Karier. Oficjalnie zostało otwarte w październiku 1993 r. W realizację tego projektu zaangażowani byli m.in.: dyrektor Biura Karier na Uniwersytecie w Hull w Wielkiej Brytanii - John C. Franks (1942-2008) - honorowy patron i główny konsultant naszego Biura oraz organizator szkoleń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej, Krajowy Urząd Pracy, Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu oraz Fundacja Know-How. Projektowi udzieliła wsparcia Ambasada Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz British Council w Warszawie. Personel szkolony był w Polsce i Wielkiej Brytanii.

Inicjatorem powstania pierwszego Biura Karier w Polsce był:


John Franks, Dyrektor Uniwersytetu w Hull


W latach 1993-2004 roku Biuro Karier w Toruniu było finansowane i zarządzane na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Uniwersytetem Mikołaja Kopernika a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu, obecnie jego działalność jest finansowana przez UMK.

Podpisanie porozumienia przez:


JM Rektora prof.dr hab. Andrzeja Jamiołkowskiego


mgr Krystynę Dowgiałło, Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu

W 1997 roku Biuro Karier uczestniczyło w projekcie zakładania sieci 8 Biur Karier na polskich uczelniach, współfinansowanego przez fundusz europejski Tempus Phare (pozostałymi partnerami byli: Uniwersytet w Hull, Uniwersytet w Amsterdamie, Krajowy Urząd Pracy). W następnych latach powstały kolejne Biura Karier na większości uczelni w naszym kraju, które zrzeszone są Ogólnopolskiej Sieci Biur Karier. Biuro Karier UMK udziela konsultacji i szkoli pracowników nowych Biur Karier.
 


1997 rok

John C. Franks - dyrektor Biura Karier na Uniwersytecie w Hull w Wielkiej Brytanii,
Dan Vunderink - dyrektor Biura Karier na Uniwersytecie w Amsterdamie,
Krystyna Dowgiałło - dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu
Przemysław Pawlak - kierownik Biura Karier UMK
 

 

 IP-H

Izba Przemysłowo - Handlowa w Toruniu

OSBK

Ogólnopolska Sieć Biur Karier

Powstała w listopadzie 1989 roku, bezpośrednio po uchwaleniu ustawy o Izbach Gospodarczych, z inicjatywy dr. Stanisława Rakowicza ówczesnego wojewody toruńskiego, jako forum interesów przedsiębiorców wobec władz regionalnych i lokalnych.

Powstała w 1998 roku. Biuro Karier UMK aktywnie uczestniczyło w projekcie zakładania sieci 8 Biur Karier na polskich uczelniach.

http://www.iph.torun.pl/