Pobierz publikację (PDF)

Agnieszka Żychalak

Jak poruszać się po rynku pracy

Zawartość

 • Wstęp – dlaczego warto pracować?
 • Sytuacja osób niepełnosprawnych z wyższym wykształceniem na rynku pracy – diagnoza
 • Osoba z niepełnosprawnością na ścieżce kariery
  • Jak szukać pracy?
  • Jak rozmawiać z pracodawcą o swojej niepełnosprawności?
  • Jakie korzyści ma pracodawca zatrudniając osobę z niepełnosprawnością?
  • Uprawnienia niepełnosprawnych pracowników, czyli co pracownik i pracodawca muszą wiedzieć
  • Jeśli nie umowa o pracę to co?
 • Ogólnopolski rynek pracy a osoby niepełnosprawne
 • Rynek pracy w województwie kujawsko-pomorskim a osoby niepełnosprawne
  • Rynek pracy dla osób niepełnosprawnych w woj. kujawsko-pomorskim – tendencje
  • Dobre praktyki – katalog firm  przyjaznych osobom niepełnosprawnym             
 • Sylwetki osób z niepełnosprawnością, które odniosły sukces zawodowy

Samodzielna Sekcja ds. Studentów Niepełnosprawnych

Kontakt

Kierownik - mgr Sławomir Rylich, e-mail: rylicsla@umk.pl
Samodzielny referent: Helena Szponka, e-mail: hesz@umk.pl

DS nr 11, ul. Gagarina 33, 87-100 Toruń
tel.: 56 611-49-83
e-mail: pelnomoc@umk.pl

http://portal.umk.pl/web/studenci/niepelnosprawni

Zadania

Dążenie do likwidacji wszelkich barier całkowicie lub częściowo uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym udział w życiu społeczności akademickiej, w tym barier architektonicznych i transportowych oraz w dostępie do zasobów informacyjnych,

Wypożyczalnia sprzętu i oprogramowania

Wypożyczalnia sprzętu i oprogramowania dla niepełnosprawnych studentów UMK dysponuje sprzętem i oprogramowaniem zakupionym przez Biuro Karier UMK w ramach projektu pn. "Kompetencje dla przyszłości - rozwój potencjału zawodowego studentów i absolwentów UMK" realizowanego w ramach Poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Osoby chętne do skorzystania z usług wypożyczalni proszone są o kontakt z biurem sekcji.

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych zaprasza niepracujące osoby z orzeczonym znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności do udziału w bezpłatnych konsultacjach z doradcą zawodowym, psychologiem i prawnikiem.

Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną, która wkracza na rynek pracy, możesz skorzystać z pomocy wielu instytucji, które swoją działalność dedykują osobom niepełnosprawnym.

Strony internetowe

Instytucje

Fundacje

Inne

Artykuły