Rocznik badanych

    absolwentów

Odsetek absolwentów kampusu toruńskiego UMK danego rocznika uczestniczący w kolejnych etapach badania

I ETAP w dniu zakończenia studiów

II ETAP w 6 m-cy po zakończeniu studiów

2008 (pilotaż)

25,7%

8,6%

2009

58 %

37%

2010

52%

37%

2011

52%

38%

2012

72%

 40%

       2013        62%           35%
       2014*        57%         33%

      2015*

       61%         32%

       2016*

       70%

        32%

       2017*

      70%         32,5%

*Od 2014 roku badanie jest realizowane wspólnie w części bydgoskiej i toruńskiej Uniwersytetu