Biuro Karier Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zaprasza na obchody XX-lecia istnienia pierwszego Biura Karier w Polsce.

Dzień 1 - Konferencja i uroczyste obchody

Retrospekcja i spojrzenie w przyszłość Biur Karier w Polsce

 • Termin: 5 września 2013 (czwartek)
 • Godziny: 12:30 - 16:15

12:30 - 13:00 - Rejestracja uczestników

13:00 - 13:10 - Uroczyste otwarcie

13:10 - 13:30 - Wystąpienia zaproszonych gości

przedstawiciele uczelni, studentów, pracodawców, władz, zaprzyjaźnionych instytucji

13:30 - 14:00 - Historia Biura Karier UMK w słowach i obrazach

pracownicy Biura Karier UMK

14:00 - 14:30 - Działania Biur Karier wobec zmian w szkolnictwie wyższym. Historia i dzień dzisiejszy

Monika Domańska, Akademickie Centrum Kariery  AGH

14:30 - 15:15 - Przerwa kawowa

toasty i tort

15:15 - 15:30 - Szkoła wyższa - kompetencje - rynek pracy

dr Monika Maksim, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Katedra Zarządzania Zasobami Pracy

15:30 - 15:45 - Praca osób z wyższym wykształceniem - jakie wyzwania może nam przynieść następne 20 lat?

Artur Janas, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu

15:45 - 16:15 - Aktualności w obszarze szkolnictwa wyższego a działalność Biur Karier

Bartosz Banaszak, rzecznik Praw Absolwenta, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 

Dzień 2 - Warsztaty dla Biur Karier

 • Termin: 6 września 2013 (piątek)
 • Godziny: 10:00 - 14:30

10:00 - 10:15 - Nowe podejście do rozwoju kompetencji w szkołach wyższych w świetle idei uczenia się przez całe życie

wywiad z prof. Hanną Solarczyk-Szwec z Wydziału Nauk Pedagogicznych

10:15 - 12:30 - Warsztaty dla pracowników Biur Karier

do wyboru warsztaty:

 • Zastosowanie modelu kompetencji do rozwoju zawodowego – case study i ćwiczenia  praktyczne (grupy zostaną dobrane na początku warsztatów)
  • Grupa A - Kompetencja: Komunikatywność
  • Grupa B - Kompetencja: Kreatywność
  • Grupa C - Kompetencja: Praca zespołowa
 • Prezentowanie wyników badań losów absolwentów – w poszukiwaniu idealnego raportu, Jakub Romański, Biuro Karier UMK i Maciej Mazak, Biuro Karier UŚ
 • Prezentacja serwisu biurokarier.edu.pl, spotkanie dla pracowników Biur Karier zainteresowanych przystąpieniem do serwisu - informacje praktyczne związane z dołączeniem i korzystaniem z serwisu, Maja Górecka-Wolniewicz, MUCI i Anna Bielawiec-Osińska, Biuro Karier UMK

12:30 - 13:30 - Lunch

13:30 - 14:30 - Zwiedzanie Biura Karier UMK

 

Zgłoszenia

Termin zgłoszeń, ze względu na "sezon urlopowy", został przesunięty do 25 sierpnia 2013.