Web Content Display Web Content Display

Autor: Magdalena Przybylińska, na podstawie pracy magisterskiej Justyny Rzepy, seminarium magisterskie Pani prof. Hanny Solarczyk-Szwec z Wydziału Nauk Pedagogicznych.


Data aktualizacji: 30.06.2014

Web Content Display Web Content Display

Wychowawca w służbie więziennej

 

 

 

Opis stanowiska

Wychowawca w służbie więziennej, jest to funkcjonariusz powołany do prowadzenia oddziaływań penitencjarnych i zapobieganiu negatywnym wpływom podkultury więziennej. Wychowawca służby więziennej to stanowisko podporządkowane dyrektorowi jednostki.

 

Kategoria pracy:Edukacja/Szkolenia

 

Akty prawne regulujące zawód wychowawcy w służbie więziennej:

·         Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003r. w sprawie sposobów prowadzenia oddziaływań penitencjarnych w zakładach karnych i aresztach śledczych

·         Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, Dziennik Ustaw Nr 79.

·         Zarządzenie nr 2/04 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 24 lutego 2004r.

 

 

 

 

Typowe zadania i obowiązki

Typowe zadania:
-profilaktyka wychowawcza;

- prowadzenie oddziaływań penitencjarnych;

- organizowanie zajęć wzbudzających aktywność skazanych;

- sporządzanie projektów propozycji klasyfikacji, opinii, okresowych ocen postępów skazanego w procesie resocjalizacji;

- prowadzenie dokumentacji osobopoznawczej

 

Obowiązki:
- egzekwowanie realizacji przez skazanych obowiązków;

- zapobieganie negatywnym przejawom podkultury przestępczej;

- podejmowanie działań zmierzających do utrzymania porządku i dyscypliny osadzonych

 

 

Wynagrodzenie i warunki pracy

Wychowawca jest zatrudniony zazwyczaj na umowę o pracę. Wymiar jego pracy wynosi 40 godzin tygodniowo. Wynagrodzenie pracownika szeregowego wynosi 2644,38 zł. netto.

 

Główne wymagania (w tym kompetencje)

By dostać się na stanowisko wychowawcy w służbie więziennej, należy skończyć kierunki studiów takie jak: pedagogika sądowniczo- penitencjarna, resocjalizacja oraz wszystkie inne studia ze specjalizacją nauczycielską.

Od osoby ubiegającej się o przyjęcie na stanowisko wychowawcy wymaga się niekaralności, doskonałej sprawności fizycznej i psychicznej, posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych, uregulowanego stosunku do służby wojskowej .

Wymagane predyspozycje i kompetencje: komunikatywność, odporność na stres, asertywność, odpowiedzialność, nastawienie na rozwój, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych, czy zdyscyplinowanie.

 

Szkolenia i nabywanie uprawnień zawodowych

Możliwość udziału w szkoleniach (szkolenia oficerskie, kształcenie specjalistyczne w ramach kursów doskonalących i dokształcających, kursokonferencji i narad instruktażowo – szkoleniowych, międzynarodowe seminaria technik interwencyjnych i samoobrony, szkoleniami doskonalące umiejętności ratownictwa medycznego).

 

Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, Ośrodek Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Suchej, Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Popowie, Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach

 

Perspektywy rozwoju zawodowego na stanowisku

Możliwość awansowania na wyższy stopień oficerski i stanowiska kierownicze.Mianowanie na kolejny wyższy stopień następuje adekwatnie do zajmowanego stanowiska, a także w zależności od rezultatów pracy. Nadanie stopnia może następować na podstawie wniosku zwierzchnika. Nadanie każdego ze stopni nie może jednak nastąpić wcześniej, niż przed upływem określonego czasu pełnienia służby w jednostce:

w korpusie chorążych służby więziennej w stopniu:

- młodszego chorążego służby więziennej - 3 lata;

- chorążego służby więziennej - 3 lata;

w korpusie oficerów służby więziennej w stopniu:

 - podporucznika służby więziennej - 3 lata;

- porucznika służby więziennej - 4 lata;

- kapitana służby więziennej - 4 lata;

- majora służby więziennej - 4 lata;

- podpułkownika służby więziennej - 4 lata

 

Pracodawcy i źródła ofert pracy

 

Źródła ofert pracy: strona internetowa służby więziennej: http://www.sw.gov.pl/