Biuro Karier UMK oferuje pracodawcom: Pomoc
 

Dystrybucja ofert pracy, praktyk

  • bezpłatną pomoc w znalezieniu odpowiednich kandydatów do pracy stałej, dorywczej, zagranicznej oraz na staże i praktyki poprzez dystrybucję ofert drogą tradycyjną (tablice ogłoszeń) oraz elektroniczną (mailing, strona www)
  • rozpowszechnianie informacji o zasadach, potrzebach i planach rekrutacyjnych oraz propagowanie katalogów, broszur, ulotek i plakatów promujących działalność firmy, wśród studentów i absolwentów poprzez prowadzone


Izabela Rutkowska

tel. (56) 611 46 43
 

Prezentacja pracodawcy na Uczelni

 

Promocja pracodawcy na stronie internetowej

  • promocja informacji o konkursach / progrmach / projektach
    (prześlij informacje na adres: biurokarier@umk.pl)

 

Kontakty UMK z biznesem


Współpraca z Biurem Karier UMK

  • nawiązywanie współpracy z pracodawcami w kwestiach niewymienonych powyżej
     
  • kontakt z Biurami Karier na terenie całego kraju poprzez Ogólnopolską Sieć Biur Karier


Ewa
Banaszak

tel. (56) 611 47 71
 

Praktyki studenckie


Katarzyna Jagiełka

tel. (56) 611 20 93
 

Korzystanie z Modelu Kompetencji Zawodowych

  • możliwość korzystania z wypracowanego przez Biuro Karier UMK Modelu Kompetencji Zawodowych do opisu ofert pracy i stanowisk, oceny kompetencji kandydatów do pracy oraz do określania wymagań, motywowania, kontrolowania, oceny okresowej i rozwijania umiejętności pracowników

 

Informacje o wynikach Badań Losów Absolwentów

 

Tomasz
Jankowski

tel. (56) 611 20 95