1. Badanie jakościowe 150 pracodawców reprezentujących zawody kluczowe dla gospodarki w zakresie zapotrzebowania na kompetencje, wiedze i umiejętności.
 

2. Monitoring aktywności zawodowej absolwentów 15 kierunków objętych projektem w 6 miesięcy, w 3 i 5 lat po zakończeniu studiów.
 

Modyfikacja programów zajęć (na podstawie raportów z zadania 1) dostosowująca do wymagań rynku pracy - rekomendacje dla 15 kierunków. Rekomendacje przedłożone do akceptacji i wdrożenia przez Rady Wydziałów.

Opracowanie i włączenie w ofertę Biura Karier 3 nowych zajęć ogólnouniwersyteckich w zakresie rozwoju kompetencji miękkich i poruszania się po rynku pracy.

Audyt kompetencji miękkich wymaganych przez pracodawców w wyniku którego 84 studentów kierunków objętych projektem uzyska informacje zwrotna o posiadanych deficytowych kompetencjach i dalszych kierunkach rozwoju (14 sesji Assessment Center).

Szczegółowe informacje nt. assessmentów znajdują się na stronie: www.biurokarier.umk.pl/ac

 

Zajęcia z zakresu przedsiębiorczości realizowane w ramach projektu Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Europie 2020 są skierowane do osób planujących założenie własnej działalności gospodarczej.

Zajęcia te mają na celu odkrycie i pobudzenie potencjału przedsiębiorczego u młodych osób oraz ich dobre przygotowanie do wejścia na rynek pracy z własnym pomysłem na zatrudnienie.

Pierwsza edycja zajęć z zakresu przedsiębiorczości została zrealizowana w latach 2013-2014.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w Kursie, spełniające poniższe kryteria formalne, mogą przesyłać zgłoszenia za pomocą formularza dostępnego na stronie: www.biurokarier.umk.pl/europa-2020-rekrutacja

Wydział Chemii

 • Chemia

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 • Biotechnologia
 • Ochrona środowiska

Wydział Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej

 • Automatyka i Robotyka
 • Fizyka
 • Fizyka techniczna
 • Informatyka stosowana

Wydział Matematyki i Informatyki

 • Informatyka
 • Matematyka (także studenci kierunku matematyka i ekonomia)

Wydział Sztuk Pięknych

 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
 • Grafika
 • Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki
 • Krytyka Artystyczna
 • Malarstwo
 • Ochrona Dóbr Kultury
 • Rzeźba