Polak kolejnym stypendystą Kronospan

Fundacja Kronospan każdego roku funduje stypendium na jednej z najwyższych rangą uczelni, kształcących przedsiębiorców: Babson College w USA. W latach ubiegłych stypendystami zostali młodzi ludzie z Rumunii, Węgier, Białorusi, Turcji. W tym roku zwyciężył Polak: Daniel Gasperowicz z Zielonej Góry.

Stypendium Kronospan daje możliwość zdolnej młodzieży z Europy Środkowej i Wschodniej uzyskania licencjatu w Stanach Zjednoczonych. Przez cały okres nauki w Babson College, stypendysta Kronospan będzie się uczył, jak myśleć, jako przedsiębiorca i jak przełożyć te myśli na działania. Będzie też potrafił wykorzystać nabytą wiedzę w praktyce podczas stażu 
w zakładach Kronospan na całym świecie. Po czterech latach nauki otrzyma dyplom licencjata Business Administration.

Tegoroczny cykl aplikacyjny był wyjątkowy pod wieloma względami. Znacznie wzrosła liczba aplikacji, ale zmieniło się też podejście do procesu selekcji, który został przystosowany do nawiązania bardziej osobistego kontaktu z kandydatami. Działania rekrutacyjne rozpoczęły się od tzw. ,,road show’’- objazdu po wybranych krajach, gdzie studenci otrzymali zarówno wiele informacji na temat Babson College i sposobów nauczania, jak i możliwość porozmawiania 
z przedstawicielami Fundacji Kronospan. Po serii spotkań wybrani kandydaci wzięli udział 
w Micro Lab - spotkaniu warsztatowym z dziekan Babson College, Courtney Inden oraz z jej zastępczynią, Adrienne Ramsey. W trakcie zajęć potencjalni stypendyści brali udział w licznych ćwiczeniach, zachęcających do zabierania głosu i prezentowania siebie.

Daniel Gasperowicz już w czasie procesu rekrutacji zdecydowanie się wyróżniał. Sam mówi, że był pod szczególnym wrażeniem warsztatów Micro Lab. ,,- Nigdy wcześniej nie brałem udziału w takich zajęciach. Były nie tylko ciekawe i wciągające, ale umożliwiły mi również pierwszy kontakt z produkcją i z procesem projektowania w Kronospan. Jestem podekscytowany zbliżającym się stażem w zakładzie w Chirk w Wielkiej Brytanii’’. Podczas zajęć Daniel zaprezentował się komisji, podkreślając swoją pasję do biznesu i silny umysł analityczny, wykazując przy tym ogromne zainteresowanie sposobem pracy tak dużej firmy produkcyjnej, jak Kronospan. Jego determinacja i pozytywne nastawienie było imponujące, 
co sprawiło, że został faworytem. 

 

Daniel jest dumny ze swoich osiągnięć. Jak mówi: ,,- Nie mogę się doczekać rozpoczęcia nauki w Babson College. Jestem pewien, że moje zainteresowanie liczbami i zdolności analityczne okażą się kluczem do sukcesu. Marzę, aby przywieźć pomysły i wiedzę z zakresu przedsiębiorczości z powrotem do Polski. Mogę to osiągnąć dzięki stypendium Fundacji Kronospan. Brak mi słów, by wyrazić wdzięczność za wybranie właśnie mnie. Dołożę wszelkich starań, aby wykorzystać tę szansę i udowodnić, że jestem właściwą osobą.’’

 

Daniel rozpocznie naukę na Babson College w sierpniu 2016.

 

Więcej informacji o Stypendium Kronospan  i aktualnych stypendystach: http://www.kronospanfoundation.org

Warszawa, 10.05.2016 r.

9 maja ruszyły zgłoszenia do programu L'Oréal Polska Dla Kobiet i Nauki

Kobiety w nauce odnoszą sukcesy, a ich badania od lat rewolucjonizują świat. Aby podnieść wciąż jeszcze niską świadomość społeczną ich dokonań, od 16 lat realizowany jest program L’Oréal Polska Dla Kobiet i Nauki. Od 9 maja na stronie www.lorealdlakobietinauki.pl przyjmowane są zgłoszenia do 16.edycji programu. Przesyłając aplikację polskie badaczki mają możliwość otrzymania stypendium oraz szansę na rozpromowanie swojej działalności naukowej. Przyjmowanie zgłoszeń potrwa do 24 czerwca 2016 r.

O stypendium mogą ubiegać się kobiety prowadzące badania z zakresu szeroko pojętych nauk
o życiu m.in. medycyny, biologii, chemii, fizyki, biotechnologii, matematyki czy informatyki. W tym roku po raz pierwszy, poza doktorantkami i habilitantkami, możliwość o ubieganie się o stypendium mają także studentki na etapie przygotowywania pracy magisterskiej. Stypendia są przyznawane w trzech kategoriach: 3 stypendia habilitacyjne po 35 000 zł, 2 stypendia doktoranckie po 30 000 zł i 1 magisterskie w wysokości 20 000 zł. Celem programu jest promowanie osiągnięć kobiet naukowców, a dzięki temu zachęcenie ich do kontynuacji prac zmierzających do rozwoju nauki.

Polska edycja programu, była pierwszą lokalną odsłoną globalnej inicjatywy L'Oréal For Women in Science. Naszym zdaniem, najlepszym sposobem na walkę ze stereotypami i wyrównywanie szans kobiet w świecie nauki jest dawanie pozytywnego przykładu i generowanie rzeczywistej zmiany społecznej.Dlatego wspieramy kobiety-naukowców już na etapie studiów, aby dzięki otrzymanym stypendiom mogły rozwijać i promować swoją karierę badawczą – mówi Wioletta Rosołowska, Prezes Zarządu L’Oréal Polska.

Zgłoszenia do programu można przesyłać za pośrednictwem strony www.lorealdlakobietinauki.pl. Kandydatki znajdą tam m. in. regulamin, zasady zgłoszeń, spis dokumentów potrzebnych do aplikowania oraz informację o terminach poszczególnych etapów programu. Poza tym na stronie można zapoznać się z tematami badań laureatek wszystkich dotychczasowych edycji programu.

Program L’Oréal PolskaDla Kobiet i Nauki organizowany jest w Polsce od 2000 roku. Od 2001 roku partnerem Programu jest Polski Komitet ds. UNESCO a od 2013 roku także Ministersto Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W trakcie 15 dotychczasowych edycji, wyróżnionych zostało  już  75 kobiet-naukowców.Nagrodę w programie przyznaje Jury składające się z 16 wybitnych osobistości naukowych, reprezentujących różne dyscypliny naukowe i ośrodki badawcze z całej Polski, pod przewodnictwem prof. dr hab. Ewy Łojkowskiej.

Aby dodatkowo wesprzeć kobiety, z okazji 18. edycji międzynarodowego programu L’Oréal-UNESCO For Women in Science ogłoszony został Manifest.Wyraża on sprzeciw wobec niewystarczającej reprezentacji kobiet w nauce. Jego zadaniem jest angażowanie społeczności naukowej, instytucji i opinii publicznej, na rzecz przyspieszenia zmian dla kobiet w nauce.Swoje poparcie można wyrazić na stronie www.forwomeninscience.com.

Osoba kontaktowa :

Katarzyna Pękala                                                                                                           Marta Nowicka

L’Oréal Polska                                                                                                                 On Board Public Relations

katarzyna.pekala@loreal.com                                                                                 mnowicka@onboard.pl

22 67 60 243                                                                                                                     602 274 136

***

O programie L’Oréal Polska Dla Kobiet i Nauki

Celem programu jest udzielenie wsparcia finansowego i promowanie osiągnięć naukowych utalentowanych kobiet – naukowców i zachęcanie ich do kontynuacji prac zmierzających do rozwoju nauki. Każdego roku w programie stypendialnym Dla Kobiet i Nauki, organizowanym we współpracy między L’Oréal Polska, Polskim Komitetem ds. UNESCO i Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 5 wyjątkowych kobiet zostaje nagrodzonych rocznymi stypendiami:  30 000 zł w przypadku stypendiów doktoranckich i 35 000 zł za uznanie pracy habilitacyjnej. Od 16. edycji programu, która rozpoczęła się na początku 2016 r. wprowadzona została nowa kategoria stypendium, skierowana do kobiet na wcześniejszym etapie edukacji akademickiej, tj. w fazie studiów magisterskich – stypendium naukowe dla młodych magistrantek. Informacje o programie można znaleźć na stronie www.lorealdlakobietinauki.pl

O programie Stypendia Szkoleniowe MaxROY.com:

Bezrobocie wśród absolwentów w Polsce wciąż rośnie i obecnie plasuje się na poziomie 28,7%. W takiej sytuacji szansę na znalezienie pracy dla młodych ludzi dają rynki dynamicznie rozwijające się, a takim niewątpliwie jest rynek marketingu internetowego. Wychodząc z tego założenia, firma MaxROY.com, wydawca portalu SprawnyMarketing.pl i organizator szkoleń e-marketingowych, przygotowała  program stypendialny dla studentów, dzięki któremu młodzi ludzie zainteresowani tematem marketingu online będą mogli zdobyć więcej wiedzy z tego zakresu i zwiększyć swoje szanse na rynku pracy.

Cele programu

Według Głównego Urzędu Statystycznego, stopa bezrobocia Polaków w wieku 15–24 lata wynosiła w II kwartale 2014 roku 16,2%. Jeszcze gorzej sytuacja wygląda wśród absolwentów, w grupie wiekowej 25-34 lata – jest to najliczniejsza grupa wśród bezrobotnych w Polsce, a bezrobocie w niej plasuje się na poziomie 28,7%. Warto dodać, że są to dane dotyczące jedynie bezrobocia zarejestrowanego, a w rzeczywistości liczby te z pewnością są zdecydowanie większe, gdyż duża część osób poniżej 30. roku życia w Polsce kształci się, by zwiększyć w przyszłości swoje szanse na rynku pracy. W związku z tym nasila się w naszym kraju zjawisko tzw. bamboccioni, czyli dorosłych, którzy z braku możliwości uniezależnienia finansowego mieszkają z rodzicami. Statystyki pokazują, że dotyczy to 40 proc. Polaków w wieku od 25 do 34 lat.

Szansą dla młodych ludzi na znalezienie pracy stają się rynki dynamicznie rozwijające się, a takim bez wątpienia jest polski rynek e-commerce. Według firmy badawczo-konsultingowej PMR pod koniec roku 2014 wartość tego rynku będzie wynosiła 27,3 mld zł, czyli o ponad 15 proc. więcej niż w roku 2013 . Warto dodać, że obok Czech jesteśmy najszybciej rozwijającym się rynkiem Europy pod kątem handlu w Internecie.

Szczegóły na stronie >>

Szukasz informacji o stypendiach? A może o ciekawych konkursach lub grantach?
Jeśli tak, to dobrze trafiłeś!
Serwis MOJESTYPENDIUM.PL to miejsce, w którym znajdziesz aktualne programy stypendialne, różnorodne konkursy i przydatne informacje z dziedziny edukacji.

 

HeySuccess

Bezpłatna wyszukiwarka stypendiów, szkoleń i staży zagranicznych. Na stronie studenci znajdą również porady jak stworzyć wyróżniające się dokumenty aplikacyjne w języku angielskim.

www.heysuccess.com