PREZENTACJE / WARSZTATY FIRMY NA UNIWERSYTECIE

Warsztaty oraz prezentacje są doskonałą okazją, by zainteresować pracą u siebie najzdolniejszych studentów i zbudować pozytywny obraz firmy jako poszukiwanego pracodawcy. Przedsiębiorstwa, które w bliższej lub w dalszej przyszłości mają zamiar zatrudnić absolwentów wyższych studiów różnych specjalności lub przyjąć studentów na praktykę, mogą spotkać się z nimi, by poinformować o swoich planach lub zaobserwować jak rozwiązują problemy podczas warsztatów grupowych.

W czasie prezentacji ze studentami reprezentanci firmy:

  • przedstawiają historię i osiągnięcia przedsiębiorstwa, charakteryzują jego strukturę organizacyjną,
  • omawiają profil działalności firmy i charakter każdego z działów,
  • informują o warunkach pracy (m.in. pakiet socjalny),
  • prezentują najbliższe plany i zasady rekrutacji oraz drogi awansu i możliwości rozwoju młodych pracowników (np. szkolenia, transfery),
  • przedstawiają wymagania firmy wobec potencjalnych pracowników (kryteria i metody selekcji kandydatów do pracy),
  • informują o możliwościach odbywania praktyk i stażów zawodowych (śródrocznych i wakacyjnych) oraz pisania prac magisterskich.

W czasie warsztatów dla studentów reprezentanci firmy:

  • rozwijają kompetencje zawodowe studentów i absolwentów,
  • przez ciekawe rozważania zagadnień mają okazję bliżej poznać uczestnków zajęć
  • podczas rozwiązywanych zadań mogą zaobserwować współpracę studentów w grupie,
  • dzięki case'om, przypadkom, ćwiczeniom indywidualnym i grupowym pobudzają kreatywne i analityczne myślenie wśród studentów

Prezentacje i warsztaty odbywają się w salach wykładowych bądź ćwiczeniowych na terenie uniwersytetu. Pracodawcy mogą sobie wybrać wydział, na którym chcieliby się spotkać ze studentami, np. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Prawa i Administracji, Matematyki i Informatyki itp. w zależności od tego, jakich absolwentów chcieliby zatrudnić lub kogo przyjąć na praktyki.

Po części oficjalnej jest zwykle okazja, by w rozmowie bezpośredniej, porozmawiać na interesujące studentów i pracodawców tematy (np. warunki pracy, procedura zatrudniania w firmie).

Osoba kontaktowa:

Ewa Banaszak
tel. (56) 611 47 71
e-mail: Ewa.Banaszak@umk.pl