Są odbywane w ramach programu studiów. Praktykant musi je wykonać, żeby zaliczyć dany przedmiot na studiach. Często jest kierowany do konkretnego miejsca, by je odbyć. Czasem jednak ma możliwość samemu wybrać sobie miejsce praktyk pod warunkiem, że będzie zdobywał doświadczenie w kierunku, na którym studiuje.

Umowa na praktyki obowiązkowe zawierana jest między Pracodawcą a Uczelnią. Skierowaniami na praktyki obowiązkowe zajmuje się opiekun praktyk danego kierunku studiów. Biuro Karier UMK może również wystawić skierowanie na praktyki, jednak warunki zaliczenia należy ustalić z opiekunem praktyk.

 


 

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 

Kierunek studiów

Biologia, Biotechnologia, Ochrona środowiska

Informacja Na wszystkich wymienionych wyżej kierunkach Wydziału BiOŚ nie są organizowane praktyki obowiązkowe.
Kierunek studiów Biologia sądowa
Opiekun praktyk Pełnomocnik ds. praktyk: dr Anna Lewandowska-Czarnecka
Kontakt

Dyżury:
poniedziałek: godz 9:00-11:00
wtorek: godz 9:00-11:00
tel. 56 611-44-49
e-mail:
pok. 340 (budynek A, II piętro)Liczba godzin praktyk obowiązkowych2 tygodnie (10 dni roboczych)http://www.biol.umk.pl/index.php/praktyki/studia-praktyki-biologia-sadowa

Szczegółowe informacje http://www.biol.umk.pl/index.php/praktyki/studia-praktyki-biologia-sadowa

 

 


 

Wydział Chemii

Kierunek studiów / specjalizacja

Chemia

Opiekun praktyk

Koordynator zawodowych praktyk studenckich:   dr Marcin Cichosz

Kontakt Zakład Chemicznych Procesów Proekologicznych, blok B, pok. 229. Tel 056 611 47 87 e-mail: chemik@chem.umk.pl
Liczba godzin obowiązkowych praktyk 120 godzin
Szczegółowe informacje http://web.chem.umk.pl/praktyki_zawodowe

 


 

Wydział Filologiczny

 

 

Kierunek

Opiekun praktyk

Kontakt

Szczegółowe informacje

Praktyka pedagogiczna - informacje dla studentów I i II stopnia filologii polskiej

dr Elżbieta Kruszyńska

 

Collegium Maius
ul. Fosa Staromiejska 3
czwartki, godz. 11.30-12.30
pok. 214 (I piętro)
e-mail: amela@umk.pl

 

Strona >>

mgr Krzysztof Strzemeski

 

Collegium Humanisticum
ul. Bojarskiego 1
środy, godz. 13.30-15.00
pok. C 3.24
e-mail: e-meski@umk.pl

Więcej>>

Strona >>

lingwistyka praktyczna i copywriting, filologia polska s2 sp. copywriterska

 

dr hab. dr hab Radosław Sioma pełnomocnik Dziekana Wydziału Filologicznego UMK ds. Praktyk Studenckich

DYŻURY:
Collegium Maius
ul. Fosa Staromiejska 3
pok. 213 (I piętro)
e-mail: Rafal. Moczkodan@umk.pl

Więcej>>

Dyżury w semestrze zimowym 2016/2017:
poniedziałek, godz. 13.00-14.00
czwartek, godz. 13.00-13.30

 
Strona >>
filologia angielska, filologia germańska, filologia romańska, italianistyka, japonistyka, arabistyka, lingwistyka stosowana - język włoski z językiem hiszpańskim, lingwistyka stosowana - język francuski z językiem arabskim, lingwistyka stosowana - język francuski z językiem hiszpańskim

dr Anna Mikołajewska - pełnomocnik Dziekana Wydziału Filologicznego UMK ds. Praktyk

 

 

 

DYŻURY:
Collegium Humanisticum
ul. Bojarskiego 1
pok. C.3.12
e-mail: nanett@umk.pl
Dyżury w semestrze letnim 2016/2017:
środa 9.45-11.15

Strona >>

filologia bałkańska, filologia rosyjska, język obcy w biznesie - język rosyjski w biznesie, filologia klasyczna i studia śródziemnomorski, filologia polska, kulturoznawstwo, komparatystyka literacko-kulturowa, lingwistyka stosowana - język rosyjski z językiem czeskim

dr Artur Karasiński - pełnomocnik Dziekana Wydziału Filologicznego UMK ds. Praktyk Studenckich dla kierunków: Studenckich

DYŻURY:
Collegium Maius
ul. Fosa Staromiejska 3
pok. 314
e-mail: akarasinski@umk.pl
Dyżury w semestrze zimowym 2016/2017:
wtorek 13.00-14.00

Strona >>

 


 

Wydział Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej

Kierunek studiów / specjalizacja

Fizyka | Fizyka techniczna | Automatyka i robotyka | Informatyka stosowana | Astronomia

Opiekun praktyk

Dr Andrzej Korcala

Wydziałowy koordynator zawodowych praktyk studenckich

Kontakt z opiekunem praktyk
 • Tel. (0-56) 611 32 43
 • E-mail: korcala@fizyka.umk.pl
 • Dyżur: wtorek od  8:30 do 10:30
 • Katedra Automatyki i Systemów Pomiarowych, pok. 384
Liczba godzin obowiązkowych praktyk
 • Zgodnie z planem studiów stacjonarnych I  stopnia, praktyki należy odbyć do końca drugiego roku w wymiarze 160 godzin -  fizyka techniczna, automatyka i robotyka, informatyka stosowana
 • w wymiarze 120 godzin - fizyka, astronomia
Uprawnieni do wystawiania skierowań na praktyki
 • Dziekan Wydziału
Zasady / warunki zaliczenia praktyk
 • raport naukowy z praktyk
 • zaświadczenie o odbyciu praktyk zawodowych
 • porozumienie pomiędzy Wydziałem a zakładem pracy
Dodatkowe informacje o praktykach
Uwagi
 • Za odbycie praktyki student otrzymuje 4 ECTS.

 

Liczba godzin obowiązkowych praktyk
 • Zgodnie z planem studiów stacjonarnych I  stopnia oraz regulaminem praktyk, praktyki należy odbyć w trakcie drugiego lub trzeciego roku, w wymiarze 120 godzin.
Uprawnieni do wystawiania skierowań na praktyki
 • Opiekun praktyk
Zasady / warunki zaliczenia praktyk
 • sprawozdanie z wykonania praktyk potwierdzone przez zakładowego opiekuna praktyk
 • formularz oceny praktykanta
Dodatkowe informacje o praktykach
Uwagi  

 


 

Wydział Humanistyczny

Kierunek studiów / specjalizacja

Filozofia | MISH | Kognitywistyka

Opiekun praktyk

dr hab. Barbara Grabowska

Kontakt z opiekunem praktyk
 • Tel. (0-56) 611 36 70
 • E-mail: barbaragrabowska@wp.pl
 • Dyżur: poniedziałek 13:00 – 14:30, wtorek 12:30-14:00
 • Zakład Filozofii Polityki pokój 310
Liczba godzin obowiązkowych praktyk
 • Filozofia | MISH - 120 godzin
 • Kognitywistyka - 60 godzin
 • Zaliczenie należy uzyskać do końca VI semestru, zaleca się odbywanie praktyk po zakończeniu IV semestru (w czasie przerwy wakacyjnej).
Uprawnieni do wystawiania skierowań na praktyki
 • Opiekun praktyk
Zasady / warunki zaliczenia praktyk
 • Wypełniony dziennik praktyk z wpisami zatwierdzonymi przez zakładowego opiekuna praktyk
 • Formularz Oceny Praktykanta
Dodatkowe informacje o praktykach
Uwagi
 • Istnieje wymóg wcześniejszego uzgodnienia wybranej instytucji/firmy odbywania praktyk z wykładowcami przedmiotów kierunkowych.
 • Na kierunku kognitywistyka istnieje wymóg wcześniejszego uzgodnienia wybranej instytucji/firmy odbywania praktyk z wykładowcami przedmiotów kierunkowych.

 

Kierunek studiów / specjalizacja

Socjologia ogólna

Opiekun praktyk

dr Joanna Szalacha-Jarmużek: http://www.soc.umk.pl/joanna-szalacha-jarmuzek/

Kontakt z opiekunem praktyk
Liczba godzin obowiązkowych praktyk

Socjologia

ogólna 90 godzin, 8 pkt. ECTS, do końca III roku
Uprawnieni do wystawiania skierowań na praktyki  
Zasady / warunki zaliczenia praktyk
 • porozumienie przygotowuje dr Joanna Szalacha - Jarmużek, a podpisuje Prodziekan ds. Organizacji i Kształcenia, dr hab. Krzysztof Pietrowicz

Dodatkowe informacje o praktykach

http://www.soc.umk.pl/dla-studentow/praktyki/

 


 

Wydział Matematyki i Informatyki

Kierunek studiów / specjalizacja

Matematyka

studia I stopnia specjalności nienauczycielskich

Informatyka

studia I stopnia licencjackie (stacjonarne i niestacjonarne)

Matematyka i Ekonomia

studia międzykierunkowe

Opiekun praktyk

dr Magdalena Wysokińska-Pliszka

adiunkt, wydziałowy opiekun zawodowych praktyk studenckich

Kontakt z opiekunem praktyk
 • Tel. (0-56) 611 34 71
 • E-mail: mwysokin@mat.umk.pl
 • Dyżur: piątek 10:00-11:00
 • Zakład Metodyki Nauczania Matematyki, p. F209
Liczba godzin obowiązkowych praktyk
 • Praktyki należy odbyć do końca trzeciego roku w wymiarze 3 tygodni (co najmniej 75 godzin).
Uprawnieni do wystawiania skierowań na praktyki
 • Podstawą  odbycia praktyki jest porozumienie z wybranym zakładem pracy, zawarte przez Prodziekana ds. Studenckich.

 • Załącznikiem do porozumienia jest plan praktyk.

Zasady / warunki zaliczenia praktyk
 • sprawozdanie z wykonania praktyk potwierdzone przez zakładowego opiekuna praktyk
 • formularz oceny praktykanta potwierdzony przez zakładowego opiekuna praktyk
Dodatkowe informacje o praktykach
Uwagi
 • Za odbycie praktyki student otrzymuje 3 ECTS.

 

Kierunek studiów / specjalizacja

Informatyka

studia I stopnia inżynierskie

Opiekun praktyk

dr Magdalena Wysokińska-Pliszka

adiunkt, wydziałowy opiekun zawodowych praktyk studenckich

Kontakt z opiekunem praktyk
 • Tel. (0-56) 611 34 71
 • E-mail: mwysokin@mat.umk.pl
 • Dyżur: piątek 10:00-11:00
 • Zakład Metodyki Nauczania Matematyki, p. F209
Liczba godzin obowiązkowych praktyk
 • Praktyki należy odbyć do końca trzeciego roku w wymiarze 4 tygodni (co najmniej 100 godzin).
Uprawnieni do wystawiania skierowań na praktyki
 • Podstawą  odbycia praktyki jest porozumienie z wybranym zakładem pracy, zawarte przez Prodziekana ds. Studenckich.

 • Załącznikiem do porozumienia jest plan praktyk.

Zasady / warunki zaliczenia praktyk
 • sprawozdanie z wykonania praktyk potwierdzone przez zakładowego opiekuna praktyk
 • formularz oceny praktykanta potwierdzony przez zakładowego opiekuna praktyk
Dodatkowe informacje o praktykach
Uwagi
 • Za odbycie praktyki student otrzymuje 4 ECTS.

 


 

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

http://econ.umk.pl/wytyczne-i-dokumenty-do-pobrania

http://econ.umk.pl/wytyczne-i-dokumenty-do-pobrania

Kierunek studiów / specjalizacja

Zarządzanie, Ekonomia, Finanse i rachunkowość

Opiekunowie praktyk i  kontakt

Mirella Wilento
Pracownik dziekanatu ds. obsługi praktyk
Dziekanat, pokój 44a
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu
ul. Gagarina 13A, 87-100 Toruń
tel.: 56 611 2203
mirella@econ.umk.pl


dr Waldemar Glabiszewski
Pełnomocnik Dziekana WNEiZ
ds. Kontaktów z Przedsiębiorczością
Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu
ul. Gagarina 13A, 87-100 Toruń
tel.: 56 611 4891
waldemar.glabiszewski@umk.pl

Szczegółowe informacje  

 


 

Wydział Nauk Historycznych

 

Kierunek studiów / specjalizacja

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

Opiekun praktyk

dr Agnieszka Rosa

Opiekun praktyk archiwalnych

Kontakt z opiekunem praktyk
 • Tel. (0-56) 611-37-35
 • E-mail: arosa@umk.pl
 • Dyżur: wtorek, 12.00–13.00
 • Zakład Archiwistyki, pokój C2.51
Liczba godzin obowiązkowych praktyk
 • Studia licencjackie I stopnia stacjonarne i niestacjonarne - praktyki należy odbyć do końca drugiego roku w wymiarze 160 godzin (20 dni roboczych).
   
 • Studia magisterskie II stopnia stacjonarne – praktyki należy odbyć do końca pierwszego roku w wymiarze 160 godzin (20 dni roboczych).
Uprawnieni do wystawiania skierowań na praktyk
 • skierowanie wystawia opiekun praktyki
 • umowę podpisuje Dziekan WNH
Zasady / warunki zaliczenia praktyk Sposób dokumentacji praktyki:
 • zapisy praktykanta w dzienniku praktyk rejestrujące codzienne zajęcia;
 • opinia instytucji na temat praktykanta i przebiegu praktyki potwierdzona w dzienniku praktyk przez osobę upoważnioną.

Warunki zaliczenia praktyki:

 • w przypadku odbycia praktyki pozytywna opinia instytucji na temat praktykanta wpisana do dziennika praktyk;
 • w przypadku wykonywanej przez studenta pracy lub innej działalności o charakterze spełniającym wymagania programu praktyki (staż, wolontariat) zgoda Dziekana WNH na zaliczenie praktyk w tym trybie wydana na podstawie wniosku studenta i kopii dokumentów potwierdzających wykonywanie pracy lub innej działalności.
Dodatkowe informacje o praktykach
 • Co roku w grudniu odbywają się spotkanie informacyjne, na których opiekun praktyki informuje o możliwościach zaliczenia praktyk.
Uwagi
 • Za odbycie praktyki student otrzymuje 5 ECTS.

 

Kierunek studiów / specjalizacja

Archeologia

Opiekun praktyk

mgr Alina Sosnowska

Kontakt z opiekunem praktyk
 • Tel. (0-56) 611 39 88
 • E-mail: also@umk.pl
 • Instytut Archeologii UMK, pokój 9
Liczba godzin obowiązkowych praktyk
 • Zgodnie z programem studenci studiów stacjonarnych I stopnia po I i II roku mają obowiązkowo zrealizować po 225 godzin zajęć (łącznie 450 godzin); zaś studiów II stopnia po I roku 225 godzin.

Uprawnieni do wystawiania skierowań na praktyk  
Zasady / warunki zaliczenia praktyk

Sposób wyboru praktyki:

 • Studenci wybierają miejsce odbywania ćwiczeń terenowych (stanowisko archeologiczne) w letnim semestrze każdego roku akademickiego z oferty przygotowywanej przez Instytut Archeologii.

Warunki zaliczenia praktyki:

 • Sprawozdanie z zajęć w dzienniku ćwiczeń, potwierdzone przez pracownika Instytutu Archeologii, prowadzącego grupę ćwiczeniową.
Dodatkowe informacje o praktykach
 • Praktyki realizowane są w formie obowiązkowych ćwiczeń terenowych, realizowanych na stanowiskach archeologicznych badanych przez pracowników Instytutu Archeologii. Stanowią uzupełnienie zajęć z „Metod i dokumentacji archeologicznych badań terenowych".

  Regulamin ćwiczeń terenowych >>  
Uwagi
 • Za każde 225 godzin student otrzymuje 7,5 ECTS.
Kierunek studiów / specjalizacja

Historia

Informacja Na kierunku historia nie są organizowane praktyki obowiązkowe.

 

Kierunek studiów / specjalizacja

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Zarządzanie informacją i bibliologia

Opiekun praktyk

dr Natalia Pamuła-Cieślak

Instytutowy koordynator zawodowych praktyk studenckich

Kontakt z opiekunem praktyk
 • Tel. (0-56) 611 47 32
 • E-mail: bcentek@umk.pl
 • Dyżur:
  • czwartek 10:00-12:00
 • Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK, Collegium Humanisticum, pok. C.2.13
Liczba godzin obowiązkowych praktyk

Zarządzanie informacją i bibliologia

 • I r. studiów – 60 g. praktyki wakacyjnej w dowolnym typie biblioteki.
 • II r. studiów – 60 g. praktyki śródsemestralnej w bibliotece naukowej lub instytucji/firmie, w której student będzie miał styczność z procesami informacyjnymi.
 • II r. studiów - obowiązkowa wycieczka programowa organizowana przez Instytut.
Uprawnieni do wystawiania skierowań na praktyki
 • Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktyki - na wniosek koordynatora
Zasady / warunki zaliczenia praktyk
 • dzienniczek praktyk lub zaświadczenie o odbyciu praktyk
Dodatkowe informacje o praktykach

 


 

Wydział Nauk o Ziemi

Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk zawodowych studentów             
dr Barbara Szyda

Kontakt z opiekunem praktyk
Kierunek studiów / specjalizacja

Geografia | Turystyka i rekreacja | Studia miejskie | Geoinformacja środowiskowa

OPiekn prakty i kontakt

Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk zawodowych studentów             
dr Barbara Szyda

Katedra Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu

tel. 56 611 25 69

e-mail: bszyda@umk.pl

Liczba godzin obowiązkowych praktyk 120 godzin
Szczegółowe  informacje http://geo.umk.pl/studenci-geo/praktyki-zawodowe

 


 

Wydział Nauk Pedagogicznych

Kierunek studiów / specjalizacja

Pedagogika

Opiekun praktyk

dr Katarzyna Jurzysta

Kontakt z opiekunem praktyk
Informacje o praktykach http://www.pedagogika.umk.pl/index.php/dla-studentow/praktyki

 


 

Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych

 

Kierunek Pełnomocnicy Szczegółowe informacje


Politologia

dr Wiktor Szewczak
dr Radosław Potorski

 

Kontakt >> 

Więcej informacji >>

Bezpieczeństwo wewnętrzne

dr Joanna Piechowiak-Lamparska

dr Michał Białkowski

 

Kontakt >>

Więcej informacji >>

Stosunki międzynarodowe

dr Rafał Willa

dr Antonina Kozyrska

 

Kontakt>>

Wiecej informacji >>

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

dr Aleksandra Seklecka

dr Maciej Siwicki

Kontakt >>

 

Więcej informacji >>

Studia wschodnie

dr Marcin Lisiecki

dr hab. Bartłomiej Michalak

 

Kontakt >>

Więcej informacji >>

 

 

 


 

Wydział Prawa i Administracji

Kierunek

Opiekun praktyk

Kontakt

Szczegółowe informacje

Doradztwo Podatkowe

 


Administracja i Europeistyka


 

Prawo i Prawo Ochrony Środowiska

prof. UMK, dr hab. Wojciech Morawski 

 

mgr Łukasz Maszewski 

 

 mgr Marcin Drewek

Kontakt >>

 

 

 

 

 

 

 

 Więcej informacji >> 

 

 

 


 

Wydział Sztuk Pięknych

 

Kierunek studiów / specjalizacja

 

Opiekunowie  praktyk

dr Krzysztof Skrzypczyk - Grafika
Beata Suty - Konserwacja

 

 

 


 

Wydział Teologiczny

 

 

Kierunek studiów / specjalizacja

Teologia

specjalność kapłańska oraz katechetyczno-pastoralna

Nauki o rodzinie

Opiekun praktyk

dr hab. Beata Bilicka

Wydziałowy koordynator zawodowych praktyk studenckich,
kierownik Zakładu Katechetyki i Pedagogiki Religii

Kontakt z opiekunem praktyk

bilicka@umk.pl

Sczegółowe informacje

 Strona >>