Doradcy Biura Karier UMK: Ewa Banaszak, Ewelina Kruźlak, Katarzyna Jagiełka, Tomasz Jankowski, Izabela Rutkowska


Narzędzie to służy do badania uzdolnień przedsiębiorczych u młodych osób poszukujących pracy.

KUP oparty jest na teoriach stylów poznawczych (Nosal, 1990). Teorie te opisują wszystkie zasadnicze czynności umysłowe człowieka. Obejmują one procesy odbioru informacji uczenia się i myślenia oraz złożone czynności, takie jak podejmowanie decyzji czy też kontrolę intelektualną i emocjonalną. W diagnozowaniu predyspozycji, powodzenia zawodowego czy też uzdolnień bierze się pod uwagę tylko te style, które są ważne ze względu na rodzaj pracy czy też planowanie ścieżek karier zawodowych.

DEFINICJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Sukces w tej dziedzinie działalności człowieka, którą zwykło się określać jako kreowanie nowego biznesu lub zakładanie małych i średnich firm, opiera się głównie na ciężkiej pracy a nie na wrodzonym talencie przedsiębiorczym.

STRUKTURA KWESTIONARIUSZA UZDOLNIEŃ PRZEDSIĘBIORCZYCH

KUP obejmuje 5 następujących skal:

  1. energii do pracy EP
  2. sukcesu (potrzeby osiągnięć) SC
  3. kompetencji praktycznych (predyspozycji twórczych) KP
  4. opanowania (stabilności emocjonalnej) OP
  5. sterowności (umiejscowienia kontroli) ST

Wyniki kwestionariusza mogą okazać się pomocne w wyborze kierunku kształcenia i dokształcania się, w wyborze zawodu, w podejmowaniu decyzji o zmianie kwalifikacji itp.