Lista kół naukowych, które przesłały informacje o swojej działalności:

Link Nazwa i opis działalności
 

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA

Stowarzyszenie studentów wydziału prawa i administracji

Studenckie koło żonglerskie

Założone w 2007 roku toruńskie Studenckie Koło Żonglerskie jest pierwszym w Polsce tego typu kołem działającym przy wyższej uczelni. Członkowie naszego koła zajmują się różnymi typami żonglerki i kuglarstwa. Można tu spotkać tancerzy ognia, szczudlarzy, poikarzy, monocyklistów, osoby uprawiające żonglerkę kontaktową, tą tradycyjną, diabolo, hula-hop i wiele innych. Treningi koła są ogłaszane na bieżąco na facebooku lub stronie koła.

Studenckie Towarzystwo Naukowe

Collegium Medium im. L. Rydygiera w Bydgoszczy

Studenckie Koło Naukowe Biotechnologii

Członkowie naszego Koła Naukowego Biotechnologii "Biotechnologia Thoruniensis" rekrutują się z kierunków: biotechnologia, agrobiotechnologia i biologia Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMK.

Choć jesteśmy młodą organizacją (założoną w czerwcu 2005 r.), działamy prężnie.

 • Co roku przygotowujemy warsztaty, wykłady lub przedstawienia teatralne przybliżające zagadnienia biotechnologiczne oraz promujące tę fascynującą dziedzinę w ramach Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki.
 • Wspólnie z pozostałymi kołami naukowymi z naszego wydziału oraz innymi kołami organizujemy coroczne Sympozjum Studenckich Kół Naukowych.
 • Przygotowywaliśmy także warsztaty skierowane do nauczycieli przyrody i biologii.
 • W roku akademickim 2010/2011 rozpoczęliśmy organizację zajęć dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
 • Pracujemy nad doskonaleniem naszej wiedzy i umiejętności, promujemy czynny udział członków Koła w konferencjach naukowych i warsztatach oraz odbywanie praktyk w instytucjach naukowych i firmach.
 • Organizujemy wykłady tematyczne specjalistów z naszej dziedziny, składamy wizyty w  instytutach naukowych, stacjach badawczych i komercyjnych firmach biotechnologicznych.

Nicolas Copernicus Adventure Club

Koło Naukowe studentów kierunku Turystyki i Rekreacji działa na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi, ale jest otwarte na wszystkich studentów ciekawych świata i chcących poszerzać swoje horyzonty, wystarczy tylko posiadać status studenta Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Koło naukowe zajmuje się:

 • organizowaniem spotkań i dyskusji,
 • podejmowaniem i prowadzeniem przez członków koła prac badawczych,
 • udziałem w seminariach i warsztatach o tematyce turystycznej, wyjazdach zagranicznych, konferencjach, targach krajowych i międzynarodowych,
 • współpracą z innymi organizacjami naukowymi i kulturalnymi w kraju i za granicą,
 • organizowaniem wycieczek i objazdów naukowych,
 • organizacją wszelkich eventów rozwijających zainteresowanie turystyką
www.chem.uni.torun.pl/~sknch Studenckie Koło Naukowe Chemików
Koło Naukowe Rosjoznawców UMK
Koło Naukowe Studentów Astronomii
www.fizyka.umk.pl/knsf Koło Naukowe Studentów Fizyki
spie.fizyka.umk.pl Nicolaus Copernicus SPIE Chapter
www.knss.umk.pl Koło Naukowe Studentów Socjologii UMK

 

www.sknp.umk.pl

Studenckie Koło Naukowe Pedagogów

Studenckie Koło Naukowe Pedagogów jest organizacją, która umożliwia studentom rozwijanie zainteresowań, pomaga nawiązać kontakty z wieloma organizacjami zajmującymi się edukacją, wychowaniem i szeroko pojętą pomocą społeczną oraz wdraża w pracę z ludźmi.

Narzekasz na nadmiar teorii na studiach i brak praktyki? To właśnie dzięki pracy w Kole Naukowym i udziale w jego licznych inicjatywach zdobędziesz doświadczenie, poznasz osoby będące autorytetami z zakresu pedagogiki, autorami inicjatyw edukacyjnych i społecznych.

Jesteś osobą pełną energii, pomysłów, chcesz zrobić coś dla siebie i otaczających Cię ludzi? Przyjdź na spotkanie a przekonasz się, że warto być członkiem SKNP!

 

knm.mat.uni.torun.pl

Koło Naukowe Matematyków UMK

Koło Naukowe Matematyków UMK zajmuje się przede wszystkim studiowaniem nauk matematycznych. Nie tylko pod kątem czystej teorii, ale również zastosowań.

Członkowie dzielą się ze sobą przemyśleniami, problemami matematycznymi, wspólnie je rozwiązują. Celem koła jest również szerzenie matematyki, głównie wśród studentów (chociażby wykłady z historii matematyki). KNM wspólnie z samorządem organizuje również konferencje matematyczne (TLSM).

Zgodnie ze statutem, "KNM jest organizacją dobrowolną, skupiającą zainteresowanych matematyką studentów UMK". Mimo iż członkami koła są wyłącznie studenci Wydziału Matematyki i Informatyki, jesteśmy otwarci na kontakty i współpracę ze studentami i organizacjami działającymi przy innych wydziałach.

NKL LOGITOR

Koło Naukowe Logistyki UMK

NKL LOGITOR zostało założone w roku akademickim 2009/2010 z inicjatywy studentów czwartego roku zarządzania specjalności logistyka procesów gospodarczych i prof. Mirosława Chaberka.

Do głównych celów NKL LOGITOR należą:
 1. propagowanie wśród studentów studiów II stopnia na specjalności: Logistyka Procesów Gospodarczych,
 2. zrzeszenie studentów zainteresowanych problematyką logistyki,
 3. zapewnienie członkom możliwości poszerzenia wiedzy teoretycznej i praktycznej,
 4. podejmowanie działań naukowo-dydaktycznych,
 5. pomoc naukowa członkom Koła w przypadkach tego wymagających.
Członkami Koła mogą zostać studenci Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zainteresowani tematyką wynikającą z programu działalności Koła.

Członkami honorowymi Koła mogą zostać:
 1. absolwenci Wydziału, którzy byli członkami i zasłużyli się dla Koła,
 2. pracownicy naukowi uczelni wyższych,
 3. osoby, które wspierają działalność Koła.

Koło Naukowe Rachunkowości

Koło Naukowe Rachunkowości istnieje od 12 maja 1999 roku. Zostało założone przy Katedrze Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK kierowanej przez prof. Stanisława Sojaka. Naszymi opiekunami naukowymi są pan dr Piotr Kozak i pan mgr Tomasz Zimnicki.

Do głównych celów działalności Koła należy:

 1. Doskonalenie wiedzy z rachunkowości wśród studentów oraz uczniów szkół średnich,
 2. Poszerzenie kręgu osób zainteresowanych rachunkowością,
 3. Upowszechnienie wśród członków Koła Naukowego rachunkowości w Toruniu praktycznych zastosowań rachunkowości w przedsiębiorstwach,
 4. Promocja Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu.

Cele te realizujemy poprzez organizację kilku imprez odbywających się cyklicznie na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. A są to:

 • Dzień Promocji Kół Naukowych (październik)
 • Konkurs Wiedzy z Rachunkowości dla Szkół Średnich (grudzień) - 10 edycji
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa - 9 edycji
 • Konkurs Wiedzy z Rachunkowości dla Studentów Uczelni Wyższych - 9 edycji
 • spotkania z cyklu warsztaty (około ośmiu w ciągu roku) - 9 edycji

Członkami naszego Koła są studenci naszego wydziału. Członkiem może być tylko i wyłącznie student studiów dziennych lub zaocznych na naszym Wydziale.

Koło Naukowe Promocji i Wspierania Przedsiębiorczości Progres
Studenckie Koło Giełdowe
www.avalon.art.pl Koło Naukowe Kultury Celtyckiej
Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych
www.etnokolo.umk.pl Koło Naukowe Studentów Etnologii UMK

Prasoznawcze Koło Naukowe

PKN działa przy Instytucie Informacji Naukowej i Bibliologii (Wydział Nauk Historycznych). Celem statutowym koła jest zdobywanie i popularyzowanie wiedzy na temat prasy, radia, telewizji i Internetu. Obecnie skupiamy się głównie na wydawaniu naszego własnego pisma - "Między Regałami", będącego niebanalną hybrydą prasy studencko-naukowej i kulturalnej. 

W PKN-ie działa obecnie 6 osób, będących studentami Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa. Członkiem koła mogą zostać studenci wszystkich wydziałów naszej uczelni. Aby wstąpić w nasze szeregi wystarczy napisać maila na adres koła: pkn_umk@stud.umk.pl

Wszystkich zainteresowanych naszą działalnością lub współpracą - zapraszamy do odwiedzenia strony Prasoznawczego Koła Naukowego, która znajduje się pod adresem: http://pkn-umk.blogspot.com/

Koło Naukowe Historyków Sztuki i Kultury

Studenckie Koło Naukowe Historyków Sztuki i Kultury przy katedrze Historii Sztuki działa od 11 stycznia 2000 roku. Opiekunem naukowym do października 2006 roku był dr hab. Ryszard Mączyński. Obecnie tę funkcję pełni dr Sebastian Dudzik. Funkcję prezesa pełni Karolina Król, wiceprezesem jest Kinga Ryszkiewicz, sekretarzem jest Ewelina Gołuńska.

Profil działalności Koła obejmuje wyjazdy organizowane w celu oglądu zabytków czy uczestnictwa w wystawach, realizację długofalowych projektów naukowych oraz organizowanie wydarzeń cyklicznych. Koło przygotowuje konferencję naukową, pracuje nad projektami badawczymi, odbywają się projekcje filmowe poprzedzone prelekcją oraz wykłady pracowników naukowych.

Obecnie Koło skupia studentów historii sztuki zarówno studiów licencjackich jak magisterskich i jest otwarte na osoby spoza jednostki.

Studenckie Koło Naukowe Miłośników Historii Starożytnej

Interdyscyplinarne Koło Naukowe Dóbr Niematerialnych

Koło powstało w 2007 roku. Stawiamy sobie za cel popularyzację wiedzy o prawie autorskim, własności przemysłowej, prawie prasowym, dobrach osobistych i innych prawach na dobrach niematerialnych. Realizacja tych zadań następuje przede wszystkim poprzez organizację szkoleń, konferencji, konkursów i innych imprez adresowanych do studentów UMK, ale także na zewnątrz.

Mimo, że siedzibą koła jest katedra Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu Handlowego, to jego członkami mogą być i są także studenci innych kierunków i wydziałów, przede wszystkim technicznych i ekonomii.

Studenckie Koło Naukowe Praw Człowieka Homo Homini

Studenckie Koło Naukowe Praw Człowieka "Homo Homini" jest kołem naukowym zajmującym się prawami człowieka i ich ochroną. Naszym opiekunem naukowym jest prof. dr hab. Tadeusz Jasudowicz - kierownik Katedry Praw Człowieka i Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji UMK.

Koło Naukowe Historyków Sztuki Średniowiecza

Koło Naukowe Filmoznawców

Koło Naukowe Filmoznawców UMK działa przy Zakładzie Dramatu, Teatru i Filmu na Wydziale Filologicznym UMK. Zrzeszamy wszystkich zainteresowanych filmem oraz jego peryferiami. Jesteśmy otwarci na studentów różnych kierunków i specjalizacji.

Na naszej stronie prowadzimy dział z tekstami gdzie członkowie Koła mogą publikować swoje prace. Udzielamy się na różnych festiwalach i przeglądach filmowych, które również staramy się aranżować. Jesteśmy otwarci na kreatywnych i ciekawych ludzi, którzy chętnie pomogą nam przy organizacji takich wydarzeń.

Zapraszamy na filmowe dyskusje w każdy czwartek o godzinie 18:30 w budynku Clollegim Maius przy ulicy Fosa staromiejska 3 do sali 204.

Koło Naukowe Zarządzania Zasobami Ludzkimi „HRM"

Koło HRM powstało w listopadzie 2006 roku przy Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Opiekunem HRM-u jest Pani dr Monika Maksim. Członkami koła są nie tylko osoby studiujące na wydziale, są to także przyszli prawnicy i pedagodzy. Jesteśmy osobami otwartymi na nowe wyzwania i doświadczenia.

HRM to nowa inicjatywa powstała przede wszystkim po to, by pomóc studentom UMK w lepszym przygotowaniu się do wejścia na rynek pracy. Ponadto chcemy pogłębiać wiedzę Naszych studentów w zakresie ZZL, by pokazać, jak niezwykle istotną rolę, zarządzanie personelem odgrywa we współczesnych organizacjach. Dbamy również o rozwój naszych umiejętności, tak merytorycznych, jak i interpersonalnych. To właśnie szerokie horyzonty i wysoka nadaktywność członków, skutkuje organizacją szkoleń i warsztatów, m. in. z zakresu rozwoju technik myślowych i pamięciowych, sztuk autoprezentacji, czy – jakże potrzebnym każdemu – doskonalenia dokumentów aplikacyjnych. Szeregi uczestników zasilają wówczas studenci niezrzeszeni z kołem oraz sami członkowie KN HRM.

Naszym flagowym przedsięwzięciem jest coroczny konkurs wiedzy o zarządzaniu zasobami ludzkimi, kierowany do studentów każdego roku. Zorganizowaliśmy już cztery edycje, ostatnią pod patronatem m.in. Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Staramy się, aby nagroda główna – dotychczas praktyki w firmie NEUCA S.A., w dziale personalnym – pozwoliła zetknąć się z praktyką przyszłego HRowca.

www.klubcashflow.com Klub Wolności Finansowej CashFlow
http://nowetechnologie.umk.pl/ Studenckie Koło Naukowe Prawa Nowych Technologii

Koło Naukowe "Klub Dziennikarza" UMK

Celem Klubu jest organizacja cyklicznych spotkań ze znanymi i cenionymi dziennikarzami oraz ludźmi mediów reprezentującymi inne profesje. Spotkania mają rozwijać indywidualne pasje studentów oraz lepiej, pełniej przygotować do przyszłej pracy dziennikarza. Swoje założenia realizujemy przez dialog z gośćmi, tworzymy podczas spotkań klimat swobodnej wymiany myśli i doświadczeń.

Klub powstał w październiku 2008 roku, w związku z poszerzeniem oferty dydaktycznej UMK o kierunek studiów  ‘dziennikarstwo i komunikacja społeczna'. Misją Klubu Dziennikarza jest kształcenie przyszłych dziennikarzy poprzez bezpośredni kontakt z ludźmi mediów, uznanymi i doświadczonymi praktykami. Klub to instytucja otwarta i kreatywna, studenci odgrywają w nim pierwszoplanową rolę – jako organizatorzy spotkań z dziennikarzami oraz ich adresaci.

Działalność Klubu skierowana jest do studentów wszystkich kierunków i wydziałów UMK, choć bez wątpienia harmonogram spotkań i profil zawodowy zapraszanych specjalistów uwzględnia zainteresowania głównie dziennikarzy i politologów. Jednak należy podkreślić, że Klub nie zamyka się bynajmniej na członków spoza Uniwersytetu, zainteresowanych jego działalnością.
 
Kontakt:
Klub Dziennikarza
ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
e-mail klubdziennikarza@gmail.com

Koło Naukowe Optymalizacji Decyzji i Systemów ERP

Koło Naukowe Optymalizacji Decyzji i Systemów ERP wdraża studentów do samodzielnego myślenia, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania  narzędzi informatycznych w rozwiązywaniu problemów decyzyjno -  biznesowych.

Pogłębianie wiedzy z zakresu współczesnych systemów ERP,  
w tym SAP ERP 6.0, niewątpliwie zapewni członkom Koła przewagę konkurencyjną na rynku pracy.

Oprogramowanie z którego korzystamy:

 • SAP ERP 6.0 z bazą IDES
 • SAP Netweaver Business Warehouse
 • STATISTICA 10.0 Data Miner
 • Oracle Database 10g Express Edition
 • Microsoft Access 2007
 • Microsoft Excel 2010
 • PowerPivot for Microsoft Excel 2010
 • Microsoft SQL Server
 • Microsoft SQL Server Integration Services
 • Microsoft SQL Server Analysis Services
 • Microsoft SQL Server Reporting Services

Kontakt

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK Toruń
ul. Gagarina 13a pok. 104 87-100 Toruń
kodiserp@umk.pl

http://www.facebook.com/KODISERP

http://www.grafika.umk.pl/wezto

Koło Artystyczno-Naukowe „Weź to”

Koło Artystyczno-Naukowe „Weź to” funkcjonuje przy Wydziale Sztuk Pięknych UMK.

Nasza działalność służy promowaniu twórczości studenckiej, samokształceniu oraz popularyzacji wiedzy na temat sztuk wizualnych, w szczególności grafiki (artystycznej oraz użytkowej), fotografii i animacji.

Organizujemy wyjazdy na wystawy i festiwale. Nie tylko uczestniczymy w wydarzeniach kulturalnych, ale również je tworzymy.

http://www.feb.umk.pl

Koło Naukowe Forum e-Biznesu

Powstało w roku 2000 z inicjatywy Michała Polasika i Michała Kempy.

Głównym obszarem zainteresowań Koła jest budowa społeczeństwa informacyjnego. Swoją misję realizuje poprzez promowanie technologii przyszłości i trendów dotyczących innowacyjnych rozwiązań na świecie.

Wśród sfer szczególnej aktywności Forum e-Biznesu wyróżnić można takie zagadnienia jak bankowość elektroniczna, e-commerce, zarządzanie informacją, marketing, social media.

Każdy z członków naszego zespołu, dzięki swojemu zaangażowaniu, ma niepowtarzalną szansę uczestniczenia w projektach, organizacji wydarzeń o charakterze naukowym, udziału w praktycznych warsztatach, wyjazdów na konferencje, udziału w ogólnopolskich badaniach.

Techniczne Koło Naukowe

Techniczne Koło Naukowe ma na celu promowanie oraz rozwijanie pasji związanych z robotyką. Zrzeszeni studenci mają możliwość w praktyczny sposób rozwijać i pogłebiać wybrane dziedziny wiedzy związane z automatyką, robotyką czy elektroniką, zarówno poprzez samodzielne konstruowanie robotów jak i organizację turnieju robotów Copernicus Robots Tournament(http://crt.fizyka.umk.pl/).

Europejskie Forum Studentów AEGEE

Studenckie Koło Naukowe Prawa Medycznego LEX MEDICA

Studenckie Koło Naukowe Prawa Medycznego LEX MEDICA działa na Wydziale Prawa i Administracji UMK. Celem naszej działalności jest zgłębianie wiedzy związanej z prawem medycznym i farmaceutycznym. W czasie spotkań omawiamy aktualne problemy tych dziedzin w oparciu o rzeczywiste kazusy.

 

Nasze Koło zyskało charakter interdyscyplinarny. W spotkaniach biorą udział studenci Wydziału Prawa i Administracji, ale również studenci Collegium Medicum z Bydgoszczy. Bardzo chętnie gościmy na swoich zebraniach innych pracowników naukowych oraz lekarzy, co pozwala ujrzeć nam daną problematykę z innej perspektywy.

 

Działalność SKN Prawa Medycznego LEX MEDICA przejawia się nie tylko w postaci regularnych spotkań, na których wygłaszamy referaty dotyczące wybranego zagadnienia oraz dyskusji, ale także poprzez organizację seminariów naukowych, symulacji rozpraw, konferencji naukowych. Wśród zrealizowanych projektów należy wymienić symulację rozprawy „Prawo kobiety do aborcji” oraz seminarium „Prawo w medycynie – zgoda pacjenta na zabieg”. Kolejne projekty przed nami! Informacje poniżej J.

 

Obecnie współpracujemy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Studentów Medycyny IFMSA-Poland, w wyniku czego nasi członkowie mieli okazję wygłosić swoje referaty w czasie seminariów naukowych zorganizowanych dla studentów medycyny w Bydgoszczy.

 

Odbywają się również gościnne wykłady prof. dra hab. Mirosława Nesterowicza, np. „Orzecznictwo europejskie w sprawach medycznych (2010-2013): prawa pacjenta, odpowiedzialność lekarza, „nieplanowane” dziecko, wrongful life, wadliwe implanty piersi”, „Procesy lekarskie w orzecznictwie europejskim”.

 

Szeregi LEX MEDICA zasila grono aktywnych studentów II-V roku naszego wydziału. Jeśli chcesz do nich dołączyć – przyjdź na najbliższe spotkanie Koła. J

 

Opiekun honorowy: prof. dr hab. Mirosław Nesterowicz
Opiekun merytoryczny: dr Kinga Bączyk – Rozwadowska

 

Zarząd:
Prezes - Patrycja Cydejko
Wiceprezes - Eliza Bachurska
Wiceprezes - Hanna Żołnierkiewicz

Kontakt: lexmedicakn@gmail.com

 

Zapraszamy na nasz profil na Facebooku, gdzie znajdują się aktualne informacje dotyczące naszej działalności: https://www.facebook.com/StudenckieKoloNaukowePrawaMedycznegoLexMedicaUmk