28.08.2012

Został ustalony harmonogram rekrutacji na bezpłatne kursy i szkolenia na rok akademicki 2012 – 2013.

Zainteresowanych szkoleniami zapraszamy do odwiedzania naszych stron – już niebawem pojawią się tam szczegółowe informacje o naborze na poszczególne warsztaty. W rubrykach zaznaczono start kolejnych edycji.

ZADANIA / MIESIĄCE

IX

2012

X

2012

XI

2012

XII

2012

I

2013

II

2013

III

2013

IV

2013

V

2013

VI

2013

SPOTKANIE PANELOWE
z pracodawcami

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

AKADEMIA ROZWOJU KOMPETENCJI

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAJĘCIA DLA ABSOLWENTÓW

4

5

 

 

 

 

 

 

 

6

KURS JĘZYKA MIGOWEGO

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 REKRUTACJA

Zapisy na zajęcia przyjmujemy osobiście oraz drogą elektroniczną.
Wymagane jest złożenie wypełnionego kwestionariusza rekrutacyjnego.
Osoba odpowiedzialna za rekrutację - Marcin Lubnau.

Biuro Projektu "Kompetencje Dla Przyszłości"
Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów UMK

ul. Gagarina 33, 87-100 Toruń
(Dom Studencki Nr 11, parter, wejście z boku)
tel. (+56) 611 49 50
e-mail: kdp@umk.pl

 

HARMONOGRAM PROJEKTU

Od 10 października 2010 rusza rekrutacja na pierwszą edycję kursu Akademia Rozwoju Kompetencji (ARK) przeznaczonego dla 90 studentów i absolwentów (do 6 miesięcy po ukończeniu studiów) Wydziału Chemii, Matematyki i Informatyki, Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. Uczestnicy będą mieli okazję zbadać poziom swoich kompetencji „miękkich" biorąc udział w profesjonalnej sesji Assessment Centre (AC) oraz wypracować plan rozwoju kompetencji deficytowych. Studenci będą mogli skorzystać z bogatej oferty szkoleń, dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb, w zakresie rozwijania kompetencji niezbędnych na rynku pracy. Projekt przewiduje 3 edycje kursu ARK.

Od października 2010 do lutego 2011 prowadzone będą zajęcia aktywizujące dla absolwentów, którzy nie znaleźli satysfakcjonującego zatrudnienia. Doradcy zawodowi pomogą uczestnikom szkoleń w redagowaniu dokumentów aplikacyjnych.

W drugim semestrze roku akademickiego 2010/11 odbędą się warsztaty aktywizująco-motywacyjne dla studentów z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Zajęcia obejmą również zagadnienia z zakresu przełamywania stereotypów dotyczących miejsca osób niepełnosprawnych na rynku pracy.

Również w drugim semestrze roku akademickiego 2010/11 studenci i pracownicy uniwersytetu będą mogli wziąć udział w kursie języka migowego pierwszego stopnia KSS 1.

Więcej informacji o projekcie KDP znajduje się na stronie internetowej projektu.