Web Content Display Web Content Display

Tytuł projektu:  

Aktywizacja osób starszych, zachęcenie osób starszych do pełnienia funkcji wolontariusza

 

Czas realizacji projektu:

9 marca – 30 kwietnia 2017 r.

 

Problem:  

Niewystarczająca ilość miejsc przyjaznych osobom starszym, oferujących propozycje organizacji czasu wolnego, integrację międzypokoleniową i edukację, co wpływa na niedostateczne zaangażowanie się osób starszych w działania mające na celu ich wielopłaszczyznową aktywizację i podejmowanie szeregu działań zmierzających do poprawy jakości ich życia.

 

Prowadzący:

Dr Wiktor Sroka