Autor: Agnieszka Szymańska; Biuro Karier UMK, w ramach projektu "Kompetencje dla przyszłości"
Data aktualizacji: 1.12.2011

Administrator sieci

Osoba pracująca na tym stanowisku buduje, zarządza oraz modyfikuje i udoskonala sieci połączonych ze sobą komputerów. Z sieci komputerowych korzysta się niemal w każdej firmie czy instytucji, ponieważ niezwykle usprawniają pracę a w przypadku wspólnych baz danych są narzędziem niezbędnym. Nawet mała awaria sieci może zakłócić pracę wielu ludzi. Zadaniem administratora jest czuwanie, by wszystko działało poprawnie, czyli zapewnienie bezawaryjnej pracy sprzętu.

Najważniejsze zadania

·         budowanie, integracja oraz obsługa sieci komputerowych opartych na różnych architekturach oraz ich ulepszanie poprzez np. instalację aktualizacji,

·         zarządzanie bazą użytkowników oraz ich uprawnieniami,

·         wdrażanie procedur zabezpieczających sieć i zarządzanie nimi (np. skanerów antywirusowych, zapór ogniowych i innych),

·         kontrola pracy sprzętu komputerowego w sieci (serwery, rutery, terminale, komputery osobiste), dbanie o jego bezawaryjne działanie,

·         współpraca z administratorem systemu komputerowego,

·         informowanie i instruowanie użytkowników na temat zagrożeń i problemów sieci wyszukiwanie i diagnozowanie problemów.

Predyspozycje / kwalifikacje poszukiwane przez pracodawców

·         wykształcenie informatyczne (niekoniecznie wyższe) lub certyfikat firmy (Microsoft, Cisco),

·         umiejętności programistyczne,

·         wiedza o lokalnych sieciach informatycznych oraz na temat sprzętu i o Internecie (zarówno teoretyczna i praktyczna),

·         umiejętność administrowania zarówno systemami i sieciami opartymi na Windows, Novell, jak i Linux,

·         znajomość zagadnień baz danych, funkcjonujących w sieciach (np. MySQL, Postgres, Oracle),

·         mile widziane doświadczenie w pracy administratora sieci,

·         dobra znajomość języka angielskiego,

·         łatwe nawiązywanie kontaktów,

·         umiejętność logicznego, analitycznego myślenia,

·         odpowiedzialność, cierpliwość, dyspozycyjność,

·         umiejętność pracy pod presją czasu.

Wykres 2Kompetencje najczęściej wymagane przez pracodawców na stanowisku administrator sieci[i]

Droga na stanowisko administratora i możliwości rozwoju

Studia na kierunkach informatycznych zapewniają przygotowanie do zawodu „sieciowca”, ponieważ na każdych uczy się sieci komputerowych. Zajęcia dla przyszłych administratorów sieciowych powinny zawierać dużo elementów praktycznych w laboratoriach wspomaganych dobrym sprzętem. Program studiów jest ułożony w sposób, który umożliwia rozwiązywanie problemów informatycznych z różnych punktów widzenia. Takie spojrzenie jest dla przyszłego administratora niezwykle ważne, gdyż często spotyka się z nowymi zagadnieniami i nowymi problemami do rozwiązania. Awansem dla administratora jest objęcie w zespole administratorów stanowiska kierownika, natomiast możliwość administrowania dużymi sieciami, zapewnianie ciągłości ruchu czy też bardzo dobre wynagrodzenie dają dużą satysfakcję.

Wynagrodzenie

Wysokość wynagrodzenia administratora sieci uzależniona jest od jego zakresu obowiązków oraz od lokalizacji, wielkości i pozycji firmy oferującej zatrudnienie i waha się w granicach 3-8 tys. zł netto.[i]
Na podstawie analizy ofert pracy skierowanych do absolwentów kierunków ścisłych składanych przez pracodawców w latach 2005-2010 za pośrednictwem Biura Karier UMK (oprac. Tomasz Jankowski)