Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży to Fundacja działająca w Toruniu przy Placu św. Katarzyny 9 od 1993 roku. Będąc pozarządową organizacją pożytku publicznego wszystkie uzyskane środki kieruje na prowadzenie działalności statutowej, do której zalicza się współpraca międzynarodowa i rozwój przedsiębiorczości.

Fundacja organizuje konkursy, szkolenia, projekty i konferencje z zakresu przedsiębiorczości.

Projekty w trakcie realizacji:

  • E-inkubator – platforma wymiany wiedzy w Inkubatorze Przedsiębiorczości – adresowany do przedsiębiorców toruńskich, pragnących rozwijać swój biznes w oparciu o innowacyjne metody działania oraz współpracę
  • Regionalny Ośrodek EFS – stanowi wsparcie dla przyszłych beneficjentów EFS
  • Promocja idei Spin-off – szansa dla studentów i doktorantów – SPINKA – promocja idei oraz szkolenia dla studentów i doktorantów z zakresu działalności gospodarczej typu spin-off
  • Spin-off na start – warsztaty dla studentów z zakresu działalności gospodarczej spin-off