Stowarzyszenie Centrum Technologii Informacyjnych e-Misja Stowarzyszenie Centrum Technologii Informacyjnych e-Misja

Stowarzyszenie Centrum Technologii Informacyjnych e-Misja, jest organizacją pozarządową, która wspiera działania obywateli w zakresie przedsiębiorczości, wspomaga rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, animuje współpracę międzynarodową oraz rozwija społeczeństwo informacyjne.

W ramach działalności statutowej organizacja udziela dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, prowadzi szkolenia, organizuje wymiany międzynarodowe oraz pomaga w tworzeniu stron internetowych lokalnych organizacji pozarządowych.

Ponadto stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług dostępu do Internetu, serwisu komputerowego oraz tworzenia stron internetowych w systemach zarządzania treścią.

Więcej informacji na stronie organizacji >>

 

fmf f300 W lipcu 2010 r. rozpoczeliśmy realizację projektu Fabryka młodych firm. W ramach tego przedsięwzięcia udzielimy dotacji, które umożliwią powstanie i rozwój 56 przedsiębiorstw w województwie Kujawsko-Pomorskim.
W latach 2007-2010 zorganizowaliśmy 39 bezpłatnych szkoleń, w których udział wzięło 445 osób. Zajęcia finansowane były między innymi w ramach programu e-VITA II Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Fundacji Wspomagania Wsi, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Programu Rzeczpospolita Internetowa oraz ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki.  szkolenia
sieci Dostarczamy Internet mieszkańcom gminy Płużnica. Posiadamy pukty dostępowe w 14 wsiach. Z naszych usług pod koniec 2009 r. korzystało 350 rodzin.
Budujemy bezprzewodowe sieci komputerowe, zapewniające mieszkańcom wsi dostęp do Internetu. Zbudowaliśmy sieć na terenie gminy Płużnica oraz pierwsze nadajniki na terenie gmin Lisewo i Książki. serwis
portale Tworzymy lokalne portale informacyjne. Oto efekty naszej pracy: wykonane strony www .
Prowadzimy usługi serwisu komputerowego. Rozwiązaujemy problemy związane ze sprzętem i oprogramowaniem komputerowym. Pomagamy w budowie firmowych lub domowych sieci komputerowych.  komputer
kanada Podobno nie samym Internetem człowiek żyje... Dlatego też czasami organizujemy międzynarodowe wymiany dzieci i młodzieży. Gościliśmy w gminie Płużnica młodych ludzi z Kanady, Ukrainy, Holandii, Niemiec, Litwy, Francji i USA.