Ścieżki zawodowe absolwentów

Kilka przykładów jak nasi absolwenci radzą sobie w świecie:

Aleksandra Sokołowska

„W 2013r. ukończyłam licencjat z radioastronomii pracą pt. The recurrent activity of the object 0932+075. Jeszcze w czasie licencjatu wyjechałam na 5-miesięczny staż w Instytucie Fizyki Teoretycznej na Uniwersytecie w Zurychu w Szwajcarii. Następnie rozpoczęłam program “Fast Track PhD” na tej uczelni i otrzymałam tytuł magistra Fizyki Teoretycznej ze specjalizacją „astrofizyka”. Kontynuuję doktorat w grupie prof. Lucio Mayer w Institute for Computational Science (Uniwersytet w Zurychu), gdzie zajmuję się problemami w dziedzinie modelowania formacji galaktyk. Interesuje mnie formacja i ewolucja gazowego halo wokół galaktyk podobnych do Drogi Mlecznej, ośrodek gazowy w Grupach Galaktyk, a także powiązanie między procesami wpływającymi na ewolucję momentu pędu materii a morfologiczną klasyfikacją galaktyk. Kosmologiczne symulacje „zoom-in” są przeprowadzane z wykorzystaniem zasobów Narodowego Szwajcarskiego Centrum Superobliczeń (CSCS). W wolnym czasie organizuję spotkania tematyczne dla kobiet w STEM w Zurychu (Science Technology Engineering Mathematics) oraz tworzę oddział organizacji Geek Girls Carrots (www.geekgirlscarrots.org) w Szwajcarii, mającej na celu promowanie kobiet w ICT i edukowanie osób zainteresowanych programowaniem.”

Paulina Karczmarek

„Studia magisterskie ukończyłam w 2012 roku obroną pracy magisterskiej na temat gwiazd pulsujących w układach podwójnych. W tym samym roku rozpoczęłam studia doktoranckie na Uniwersytecie Warszawskim i dołączyłam do zespołu naukowego prof. Grzegorza Pietrzyńskiego, zajmującego się wyznaczaniem odległości do galaktyk Grupy Lokalnej w ramach międzynarodowego Projektu Araucaria. W ramach projektu Araucaria regularnie podróżuję do RPA oraz Chile na obserwacje astronomiczne, opracowuję i publikuję wyniki w anglojęzycznych czasopismach astronomicznych oraz prezentuję wyniki na polskich i międzynarodowych konferencjach naukowych. Nadal także rozwijam swoje zainteresowania dotyczące gwiazd pulsujących w układach podwójnych w ramach badań finansowanych ze zdobytego przeze mnie grantu naukowego PRELUDIUM.”

Joanna Drążkowska

„Po uzyskaniu tytułu magistra w 2011r. wyjechałam do Heidelbergu, gdzie dostałam się na studia doktoranckie w ramach programu IMPRS (http://www.imprs-hd.mpg.de). W grudniu 2014r. obroniłam doktorat na Uniwersytecie w Heidelbergu. Obecnie jestem „postdokiem” na Uniwersytecie w Zurychu, gdzie pracuję w szwajcarskim projekcie PlanetS (http://nccr-planets.ch/ ). Moje badania dotyczą procesu formowania się planet. W wolnych chwilach razem z mężem prowadzimy kanał na Youtube: www.youtube.com/c/emigrandaTV

Wieńczysław Bykowski

„Po uzyskaniu tytułu magistra w 2010r. i ukończeniu studiów podyplomowych z automatyki i robotyki na Politechnice w Poznaniu, wyjechałem z żoną do Heidelbergu w Niemczech. Tam pracowałem jako programista robotów a następnie w branży IT. Obecnie mieszkamy w Zurychu, uczę obsługi komputerów a w wolnym czasie z żoną tworzymy kanał na YouTube emigrandaTV i cieszymy się turystyką. ”

Monika Adamów

„Studia astronomiczne na UMK zaczęłam w 2003 roku. Wydawało mi się, że astrofizyka obserwacyjna nie jest dla mnie, swoją karierę wiązałam z astronomią teoretyczną, licencjat ukończyłam w 2006r. Swoje zdanie zmieniłam pod koniec studiów magisterskich, gdy dołączyłam do toruńsko - pensylwańskiego zespołu poszukującego planet. Okazało się, że moje miejsce jest gdzieś pośrodku astronomii obserwacyjnej… i obliczeniowej. Tytuł magistra uzyskałam w 2008r.
Po studiach magisterskich postanowiłam zostać w zespole i kontynuować naukę na studiach doktoranckich. Moim zadaniem była redukcja danych z jednego z największych teleskopów na świecie i późniejsza analiza widm gwiazdowych. Dużą część oprogramowania do tego celu stworzyliśmy sami, część wymagała adaptacji istniejących rozwiązań do naszych potrzeb. W trakcie mojej pracy nad doktoratem, przeanalizowałam prawie 20 tysięcy widm gwiazdowych, większość czasu spędzając na programowaniu. Doktorat obroniłam w 2014r.
Obecnie jestem na stażu podoktorskim na teksańskim uniwersytecie. Moim mentorem jest autor jednego z najpopularniejszych kodów do analizy składu chemicznego gwiazd. Współpracuję też z kilkoma innymi, międzynarodowymi grupami zajmującymi się dużymi, spektroskopowymi przeglądami nieba.  Przygotowuję dla nich tzw. pipeline’y, czyli kolejne kroki analizy widmowej, wykonywane automatycznie, w sposób pozwalający optymalnie wykorzystać dostępne zasoby obliczeniowe. Prowadzę także własne obserwacje w obserwatorium McDonalda, obserwując kilka razy w roku na potrzeby własnego projektu, zdarza mi się także jeździć do obserwatorium jako obserwator dla innych zespołów. Zazwyczaj obserwuję teleskopem o średnicy zwierciadła 2,7m, choć podstawowym narzędziem mojej pracy jest komputer.” 

Maja Kaźmierczak-Barthel

„Tytuł magistra zdobyłam w czerwcu 2007 (Centrum Astronomii UMK), a tytuł doktora w 2012 (również w Centrum Astronomii UMK). Moja praca magisterska i doktorska dotyczyły szeroko pojętej materii międzygwiazdowej. Między innymi, badałam pod różnymi względami molekułę C2, która stała się moją ulubioną cząsteczką. Analizowałam wiele cząsteczek kilkuatomowych oraz rozmyte linie międzygwiazdowe. Moje badania opierały się głównie o wysokiej rozdzielczości widma z zakresu widzialnego i bliskiej podczerwieni. W międzyczasie zaangażowałam się w projekty dotyczące obserwacji na dłuższych falach. Spędziłam 3 lata (2011-2014) na stażu podoktorskim w SRON Netherlands Institute for Space Research w Holandii, gdzie kontynuowałam obserwacje w podczerwieni, a przede wszystkim pracowałam z danymi z Kosmicznego Teleskopu Herschela. Materia międzygwiazdowa została moim głównym tematem badań, jednak zaczęłam się zajmować bardzo gęstymi obszarami, a absorpcje w większości „wymieniłam" na emisję. W trakcie studiów doktorskich badałam wiele obiektów skupiając największą uwagę na jednej cząsteczce, natomiast w trakcie stażu miałam wiele molekuł, ale jeden ulubiony obiekt (AFGL 2591), w którym się rodzi bardzo masywna gwiazda. Cieszy mnie to, że w międzyczasie odwiedziłam prawie sto państw i mogę realizować swoją pasję: http://travelingrockhopper.com/

Anna Raiter-Smiljanic

„Po doktoracie zajmowałam się przede wszystkim badaniami ukierunkowanymi na przemysł w dwóch firmach głównie z dziedziny optyki, a od niedawna zajmuję się badaniami naukowymi bardziej ze strony organizacyjnej. Fragment mego CV prezentuje się następująco:
2007 - tytuł magistra z astronomii (WFAiIS, UMK, Toruń)
2010 - tytuł doktora (Fakultät für Physik, Ludwig-Maximilians-Universität München w ramach International Max Planck Research School of Astrophysics/European Southern Observatory, Garching bei München)
II-VIII.2011 - associate, European Extremely Large Telescope Science Office/European Southern Observatory
2012 - specjalista, Research Department, Technolas Perfect Vision, Monachium
2013-2016 - starszy specjalista ds. badań i rozwoju, spółka AM2M, Toruń
od 2016 - koordynator programów, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Warszawa”

Tomasz Kamiński

„Studia na UMK ukończyłem w 2006 roku pracą magisterską u profesora R. Tylendy. Współpracę z profesorem Tylendą szczęśliwie kontynuowałem w Centrum Astronomicznym im. M. Kopernika (CAMK) w Toruniu zajmując się głównie problematyką czerwonych nowych. Po uzyskaniu stopnia doktora, odbyłem staż w Intytucie Radioastronomii Maxa Plancka (MPIfR) w Bonn (Niemcy). W trakcie czteroletniego pobytu w MPIfR, zajmowałem się głównie spektroskopią molekularną i otoczkami gwiazd zaawansowanych ewolucyjnie. W 2010 roku przeniosłem się do Europejskiego Obserwatorium Południowego (ESO) w Santiago (Chile), gdzie do moich obowiązków należą obserwacje na interferometrze ALMA oraz na teleskopie APEX, na którym jestem regularnym obserwatorem od 2009 roku. We wrześniu 2016 przenoszę się do Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics (CfA), gdzie będę miał okazję pracować na interferometrze Submillimeter Array (SMA). W mojej pracy naukowej zajmuję się badaniami chłodnego gazu i pyłu wokół gwiazd które są młode lub zaawansowane ewolucyjnie lub też są świeżym produktem gwiezdnej kolizji. Specjalizuję się w obserwacjach spektroskopowych w zakresie radiowym, mikrofalowym i optycznym.”

Krzysztof Czart

„Tytuł magistra i doktora zdobyłem odpowiednio w latach 2001 i 2015 analizując własności gwiazd Wolfa-Rayeta. Prowadziłem obserwacje zarówno teleskopami pracującymi w Polsce, jak i w kilku innych krajach. Obecnie pracuję w Europejskim Obserwatorium Południowym (ESO) jako polski koordynator Sieci Popularyzacji Nauki ESO. Jestem także redaktorem czasopisma „Urania - Postępy Astronomii" oraz współtworzę cykl programów telewizyjnych "Astronarium", który jest emitowany w Telewizji Polskiej (www.astronarium.pl).”

Karolina Wojtkowska

„Studia astronomiczne ukończyłam w Toruniu w 1999 roku obroną pracy magisterskiej z zakresu spektroskopii linii rozmytych materii międzygwiazdowej. Zaraz po studiach zaczęłam pracę w bibliotece Centrum Astronomii UMK, która, przerwana na dwa lata wyjazdem do USA, trwała do roku 2008. W tym okresie zajmowałam się również dystrybucją dwumiesięcznika „Urania - Postępy Astronomii”, tłumaczeniami z języka angielskiego materiałów astronomicznych, geograficznych, technicznych itp. Następnie zostałam zatrudniona w firmie Optopol Technology (obecnie firma figuruje pod nazwą CANON Ophthalmic Technologies Sp. z o.o.), produkującej urządzenia i rozwijającej techniki okulistyczno-optometryczne. Moja praca jest związana z administracją biurową firmy i obsługą postępowań patentowych. W dalszym ciągu współpracuję z redakcjami wydawnictw językowych, technicznych i krajoznawczych na polu tłumaczeń i redakcji. Hobbystycznie remontuję i projektuję wnętrza, odnawiam stare przedmioty, meble.

   
 

  Dawid Basak

 • Absolwent: Fizyka
 • Stanowisko: Nauczyciel matematyki i fizyki

 

Uczestniczę w licznych szkoleniach, warsztatach i konferencjach związanych z zawodem nauczyciela. Piszę publikacje do ogólnopolskich czasopism dla nauczycieli, w tym także do Biuletynu „Nauczanie Przedmiotów Przyrodniczych" wydawanego przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych (PSNPP).

Czytaj więcej...

   
 

  Tomasz Ciesielski

 • Absolwent: Fizyka techniczna
 • Stanowisko: Technolog w dziale technologiczno-konstrukcyjnym

 

Moja praca jako technologa wygląda mniej więcej tak: Klient przysyła rysunki jakiegoś wyrobu, stojaka, kosza, czegokolwiek i chce abyśmy wykonali jego prototyp/wzór. Trzeba taki rysunek rozdetalować i rozrysować do wykonania. Czasami dostajemy zamiast rysunków gotowy wyrób i na jego podstawie (mierząc go) wykonujemy prototyp.

Czytaj więcej...

   
 

  Daniel Jankowski

 • Absolwent: Fizyka
 • Stanowisko: Specjalista ds. sprzedaży urządzeń dozymetrycznych

 

Ścisła współpraca z działem marketingu oraz działem rozwoju to również bardzo ważny element tej pracy: niekiedy pojawiają się pytania, które są domeną inżynierską i trzeba umiejętnie dokonać „transferu" wiedzy między działem inżynierskim – konstruktorskim a ostatecznym klientem.

Czytaj więcej...

   
 

  Grzegorz Kietschke

 • Absolwent: Fizyka techniczna
 • Stanowisko: Konstruktor / Elektronik

 

Konstruuję układy elektroniczne (analogowo cyfrowe) w zastosowaniach przeciwpożarowych.

Czytaj więcej...

   
 

  Łukasz Malissa

 • Absolwent: Fizyka
 • Stanowisko: Sales & Export Manager

 

Zarządzam głównym biurem sprzedaży oraz działem exportu firmy. Ponieważ firma Holt posiada kilka oddziałów handlowych na całym świecie, wprowadzam nowe procedury, które polepszają jakość naszych usług.

Czytaj więcej...

   
 

  Marcin Małaszek

 • Absolwent: Fizyka techniczna
 • Stanowisko: Inżynier ds. jakości

 

Na obecnym stanowisku wykorzystuję wiedzę z zakresu metod statystycznych, znajomość obsługi najprostszych narzędzi pomiarowych – mikrometr i suwmiarka,
a także umiejętność czytania rysunku technicznego nabytą w trakcie studiów.

Czytaj więcej...

   
 

  Magdalena Masłowska

 • Absolwent: Astronomia
 • Stanowisko: Tłumaczka dokumentacji technicznej

 

Wbrew pozorom firmy zajmujące się lokalizacją (tłumaczeniem) dokumentacji wolą bardziej zatrudniać osoby po kierunkach ścisłych, niż po filologii angielskiej, ponieważ takie osoby nie dość, że znają język, to jeszcze odpowiednie słownictwo (techniczne)
i nie mają skłonności do rozwlekania ;)

Czytaj więcej...

   
 

  Adam Pasiński

 • Absolwent: Fizyka
 • Stanowisko: SW Quality Manager

 

Przeszedłem przez większość stanowisk pracy w tej branży począwszy od młodszego programisty poprzez testera, koordynatora, kierownika projektów a skończywszy na zarządzaniu kilkoma niezależnymi grupami pracowników.

Czytaj więcej...

   
 

  Mariusz Słonina

 • Absolwent: Astronomia
 • Stanowisko: Studium Doktoranckie UMK II rok

 

Warto w czasie studiów poznać różne rzeczy, zaczerpnąć języka w różnych dziedzinach - jeśli się uda je połączyć ze sobą to świetnie, bo będzie to się
przydawać i owocować. Wiem to z własnego doświadczenia :)

Czytaj więcej...

   
 

  Mikołaj Woźniak

 • Absolwent: Fizyka
 • Stanowisko: Metrolog

 

Wykorzystuję wiedzę i umiejętności zdobyte podczas studiów - wykonywanie pomiarów, analiza wyników i niepewności, analityczne myślenie, wykonywanie prezentacji
i raportów naukowych.

Czytaj więcej...