Praktyki obowiązkowe Praktyki obowiązkowe

Są odbywane w ramach programu studiów. Praktykant musi je wykonać, żeby zaliczyć dany przedmiot na studiach. Często jest kierowany do konkretnego miejsca, by je odbyć. Czasem jednak ma możliwość samemu wybrać sobie miejsce praktyk pod warunkiem, że będzie zdobywał doświadczenie w kierunku, na którym studiuje.

Umowa na praktyki obowiązkowe zawierana jest między Pracodawcą a Uczelnią. Skierowaniami na praktyki obowiązkowe zajmuje się opiekun praktyk danego kierunku studiów. Biuro Karier UMK może również wystawić skierowanie na praktyki, jednak warunki zaliczenia należy ustalić z opiekunem praktyk.

Zasady odbywania praktyk obowiązkowych na poszczególnych kierunkach studiów: