Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

 • Czy usługi Biura Karier UMK są bezpłatne?

Usługi Biura Karier UMK (w szczególności dystrybucja ofert, rozmowy doradcze, sprawdzanie dokumentów aplikacyjnych, warsztaty) na rzecz studentów i absolwentów naszej Uczelni są całkowicie bezpłatne.

 • Czy po ukończeniu studiów (podbiciu obiegówki) nadal będę otrzymywać oferty pracy z Biura Karier?
  Czy będę mógł/mogła uczestniczyć w warsztatach i szkoleniach?

Tak. Biuro Karier UMK działa na rzecz studentów i absolwentów naszej Uczelni.

Oferty pracy

 • Co należy zrobić aby mieć dostęp do ofert pracy zgromadzonych przez Biuro Karier UMK?

Biuro Karier UMK rozpowszechnia oferty pracy za pośrednictwem serwisu Akademickich Biur Karier biurokarier.edu.pl.

Aby móc przeglądać oraz/lub otrzymywać oferty pracy na e-mail należy zarejestrować się w Biurze Karier, czyli wypełnić formularz rejestracyjny i spotkać się z doradcą zawodowym. Więcej informacji i formularz na stronie - Rejestracja w Biurze Karier UMK.

Podczas spotkania z doradcą utworzone zostanie konto w serwisie biurokarier.edu.pl i uzyskasz możliwość przeglądania umieszczonych tam ofert. Instrukcja korzystania z serwisu biurokarier.edu.pl dla studentów

 • Jak można znaleźć oferty pracy?

Oferty zgromadzone w serwisie biurokarier.edu.pl można przeglądać po zalogowaniu (konto zakładane jest podczas rejestracji w Biurze Karier UMK). Oferty można wyszukiwać samodzielnie. Dodatkowo doradcy zawodowi regularnie rozsyłają powiadomienia o nowych ofertach pracy zgodnie z wymaganiami zawartymi w ofercie oraz preferencjami zawodowymi określonymi przez użytkowników w części Moje CV / Preferencje zawodowe.

 • Chcę samodzielnie wyszukiwać oferty, jak zrezygnować z wysyłki ofert przez doradcę?

Jeśli nie chcesz otrzymywać ofert pracy na e-mail zaznacz odpowiednią opcję w zakładce Ustawienia / Konto.

 • Czy można zmienić zakres otrzymywanych ofert?

Oferty rozsyłane są na podstawie preferencji zawodowych określonych w zakładce Moje CV / Preferencje zawodowe. Zmiana ustawień spowoduje zmianę zakresu wysyłanych powiadomień o nowych ofertach.

 • Na jaki adres przesłać odpowiedź na ofertę otrzymaną z Biura Karier?

W treści oferty zawsze podany jest adres e-mail, na który należy przesłać dokumenty aplikacyjne.
Prosimy nie wysyłać ich na adres doradcy zawodowego za pomocą opcji "Odpowiedz".

Praktyki

 • Jak Biuro Karier UMK pomaga studentom w organizacji praktyk studenckich?

Biuro Karier UMK zajmuje się gromadzeniem i dystrybucją ofert praktyk oraz załatwia kwestie formalne związane z wystawieniem skierowań i porozumień na praktyki oraz wydawaniem zaświadczeń o odbyciu praktyk będących podstawą wpisania ich do suplementu.

Biuro Karier nie kieruje studentów "odgórnie" na praktyki. Student sam musi wybrać miejsce i skontaktować się z daną firmą / instytucją, aby uzyskać zgodę na odbycie praktyki.

 • Jak wybrać miejsce praktyk?

Przy wyborze miejsca odbywania praktyk pomocne okazać się może:

1. Spotkanie z doradcą zawodowym, który pomoże wybrać najodpowiedniejszą firmę / instytucję.
Doradztwo Zawodowe

2. Przejrzenie aktualnych ofert praktyk.
w serwisie
biurokarier.edu.pl

3. Lista firm i instytucji współpracujących z Biurem Karier UMK:
/praktyki

4. Zestawienie firm i instytucji, do których kierowani byli studenci za pośrednictwem Biura Karier.
Polecane miejsca praktyk wg kierunków studiów

 

 • Jakie formalności muszę spełnić, aby praktyki odbywane za pośrednictwem Biura Karier UMK, zostały zaliczone jako praktyki obowiązkowe?

Każdy kierunek studiów posiada własne wymagania dotyczące organizacji (czasu trwania) i zaliczania obowiązkowych praktyk studenckich (wymaganych dokumentów - najczęściej program i dziennczek praktyk). W celu ich ustalenia należy kontaktować się bezpośrednio z opiekunem praktyk na danym wydziale lub kierunku studiów.

W październiku Biuro Karier będzie zbierało informacje na ten temat (dane kontaktowe do opiekunów praktyk oraz wymagania na nowy rok akademicki). Po zebraniu i opracowaniu dane zostaną umieszczone na portalu.

 • Jakie formalności muszę spełnić, aby nadobowiązkowe praktyki, odbyte za pośrednictwem Biura Karier UMK, zostały wpisane do suplementu?

Po zakończeniu praktyki należu złożyć w Biurze Karier UMK dokumenty potwierdzające odbycie praktyki - porozumienie oraz zaświadczenie od pracodawcy o odbyciu praktyk. Szczegółowe informacje na stronie - Zaświadczenie o odbyciu praktyk.

 • Czy absolwent też może odbyć praktyki?

Biuro Karier UMK może wystawiać skierowania na praktyki tylko studentom UMK. Absolwenci (do 30 r.ż) mogą jednak odbyć praktyki absolwenckie. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie - Praktyki absolwenckie.

 • Czy Biuro Karier UMK skieruje studentów na praktyki zagraniczne?

Biuro Karier UMK nie ma możliwości kierowania studentów na praktyki zagraniczne. Zbieramy jednak informacje o programach wymian organizowanych przez inne instytucje. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie - Praktyki zagraniczne.

Informatorium Biura Karier UMK

Odpowiedź zostanie umieszczona w serwisie oraz przesłana na wskazany w zapytaniu adres e-mail.

Dieses Feld ist vorgeschrieben.
Dieses Feld ist vorgeschrieben.
Dieses Feld ist vorgeschrieben.
Dieses Feld ist vorgeschrieben.
Text der identifiziert werden soll CAPTCHA neu laden CAPTCHA neu laden