Dane teleadresowe

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika,
ul. Władysława Bojarskiego 3,  ai-torun@o2.pl

Strona internetowa

https://www.facebook.com/amnesty.torun

ai-torun@o2.pl

Misja organizacji

 

Organizacja jest zaangażowana w obronę praw człowieka na całym świecie. Podejmujemy działania w sprawie różnorodnych przypadków naruszeń praw człowieka, dokonywanych przez wszystkie władze, bez względu na to, czy ofiary aktualnie znajdują się w centrum zainteresowania mediów, czy też ich cierpienia są ignorowane. Z historycznego punktu widzenia, główne cele działań AI wyglądają następująco:

  • uwolnienie wszystkich więźniów sumienia;
  • zapewnienie wszystkim więźniom politycznym bezzwłocznego i rzetelnego procesu sądowego;
  • zniesienie kary śmierci, tortur oraz innych form okrutnego, nieludzkiego bądź poniżającego traktowania;
  • położenie kresu pozasądowym egzekucjom oraz "zaginięciom";
  • walka z bezkarnością poprzez pociągnięcie do odpowiedzialności sprawców naruszeń praw człowieka zgodnie ze standardami międzynarodowymi;
  • propagowanie przestrzegania praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych, w szczególności w przypadku osób żyjących w ubóstwie.

Z biegiem lat Amnesty International poszerzyła ten mandat o przypadki naruszeń praw człowieka popełnianych przez struktury pozarządowe oraz osoby prywatne (niereprezentujące państwa)

Profil / obszar działalności organizacji

 

społeczny, opiekuńczo-pomocowy, naukowo-edukacyjny

działalność charytatywna, ochrona praw,

Komu pomagamy?

 

Amnesty International jest ogólnoświatowym ruchem ludzi działających na rzecz praw człowieka. Umożliwia zwykłym ludziom działanie na rzecz osób zagrożonych naruszeniem praw człowieka.

Jak pomagamy?

 

Amnesty International bada, dokumentuje i publikuje raporty o przypadkach naruszeń praw człowieka, ale tutaj praca organizacji dopiero się rozpoczyna. Członkowie i członkinie Amnesty International podejmują praktyczne i skuteczne działania w celu powstrzymania naruszeń praw człowieka i pomocy ofiarom tych naruszeń.

Poszukiwani wolontariusze

 

- osoby chętne przyłączyć się do toruńskiej grupy lokalnej zainteresowane braniem udziału w akcjach w ramach realizowanych przez nas kampanii

-wolontariusza (najlepiej studenta dziennikarstwa) do redagowania naszej strony internetowej

Zasady współpracy z wolontariuszami

Podstawową zasadą naszej współpracy jest przede wszystkim oddanie sprawie i pozytywne nastawienie