Link Nazwa i opis działalności
 

Centrum Kultury Dwór Artusa

Dwór Artusa to Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń, powstała w roku 1995. Od tej pory współtworzy toruński kalendarz wydarzeń kulturalnych, organizując szereg imprez.

Zakres działalności:

 • organizowanie działalności kulturalnej - imprez kulturalnych, kongresów, konferencji, festiwali, konkursów itp.
 • organizowanie imprez plenerowych i okolicznościowych
 • prezentowanie szczególnych dokonań środowisk artystycznych
 • promowanie twórców działających na terenie miasta Torunia
 • współpraca ze społecznym ruchem kulturalnym w zakresie organizacji imprez
 • prowadzenie działalności impresaryjnej
Program wydarzeń kulturalnych:

Centrum Sztuki Współczesnej

Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu, otwarte w czerwcu 2008, jest jedną z najnowszych przestrzeni dedykowanych w całości sztuce współczesnej w Polsce.

Stawiając na nowoczesną, intermedialną i interdyscyplinarną formułę działania, zróżnicowany program, międzynarodowe kooperacje, stwarzając atmosferę sprzyjającą twórczemu wypoczywaniu, CSW stanowi miejsce otwartej dyskusji nad najważniejszymi zjawiskami w sztuce.

Poprzez wystawy, wykłady, seminaria, programy rezydencyjne dla artystów, publikacje, działania edukacyjne, a także tworzenie kolekcji, CSW Znaki Czasu aktywnie włącza się w obieg sztuki współczesnej.

Program Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w latach 2008-2010 koncentruje się między innymi wokół fenomenu glokalności, rozumianego jako ujęcie zjawisk regionalnych w perspektywie globalnej. Jest to punkt wyjścia do budowania tożsamości instytucji, która utworzona została z dala od centrum.

Dom Muz

Do zakresu działalności Domu Muz należy inicjowanie i wspieranie działalności kulturalnej sprzyjającej kreowaniu postaw twórczych oraz powstawaniu różnorodnych form i przejawów aktywności twórczej, a tym samym zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców Torunia.

Działalność merytoryczna miejskiej instytucji kultury Domu Muz prowadzona jest w budynku głównym przy ul. Podmurnej 1/3 oraz w filiach przy ul. Poznańskiej 52 i ul. Okólnej 169.

Dom Muz
87-100 Toruń, ul. Podmurna 1/3
tel. 0 56 621 05 81, fax 0 56 658 12 89
dommuz@wp.pl

FILIA UL. POZNAŃSKA 52
tel. 0 56 664 49 12
dommuz_poznanska@wp.pl

FILIA UL. OKÓLNA 169
tel. 0 56 654 84 56
dommuz.okolna@gmail.com

WOAK
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury

WOAK prowadzi warsztaty:

 • teatralne
 • teatralno-muzyczne
 • taneczne
 • muzyczne i dla osób pracujących głosem
 • sztuki opowiadania
 • pedagogiki zabawy
 • pedagogiki cyrku dziecięcego
 • fotograficzne
 • WOAK - aktualna oferta warsztatów

Program:

Teatr Wilama Horzycy