WSPARCIE NA UMK

Zespół ds. Studentów Niepełnosprawnych

DS nr 11, ul. Gagarina 33, 87-100 Toruń tel.: 56 611-49-83
e-mail: pelnomoc@umk.pl   https://www.umk.pl/studenci/niepelnosprawni/

 

Zadania

Dążenie do likwidacji wszelkich barier całkowicie lub częściowo uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym udział w życiu społeczności akademickiej, w tym barier architektonicznych i transportowych oraz w dostępie do zasobów informacyjnych,

Wypożyczalnia sprzętu i oprogramowania

Wypożyczalnia sprzętu i oprogramowania dla niepełnosprawnych studentów UMK dysponuje sprzętem i oprogramowaniem zakupionym przez Biuro Karier UMK w ramach projektu pn. "Kompetencje dla przyszłości - rozwój potencjału zawodowego studentów i absolwentów UMK" realizowanego w ramach Poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  Osoby chętne do skorzystania z usług wypożyczalni proszone są o kontakt z biurem sekcji.