Na podstawie "Porozumienia o współpracy" istnieje możliwość przyjmowania wolontariuszy w poszczególnych jednostkach UMK.

O wolontariat mogą ubiegać się absolwenci UMK oraz studenci i absolwenci spoza naszej Uczelni.

Wzór porozumienia (pdf)