Doradcy Biura Karier UMK: Ewa Banaszak, Ewelina Kruźlak, Katarzyna Jagiełka, Tomasz Jankowski, Izabela Rutkowska


Kwestionariusz pozwalający na diagnozę preferencji w zakresie zainteresowań typami czynności oraz warunków pracy. Umożliwia wygenerowanie listy preferowanych i odradzanych zawodów.

Kwestionariusz składa się ze 133 stwierdzeń. Osoba badana określa na pięciostopniowej skali, jak bardzo zgadza się, że dane stwierdzenie odnosi się do niej. Stwierdzenia dotyczą siedmiu grup zainteresowań odnoszących się do typów wykonywanych czynności:

  • zainteresowań językowych
  • zainteresowań matematyczno-logicznych
  • zainteresowań praktyczno-technicznych
  • zainteresowań praktyczno-estetycznych
  • zainteresowań opiekuńczo-usługowych
  • zainteresowań kierowniczo-organizacyjnych
  • zainteresowań biologicznych

oraz preferowanych przez badanego warunków pracy: związanych z planowaniem bądź improwizowaniem, a także wymagających słabo bądź silnie stymulującego środowiska pracy.