Aby otrzymać skierowanie na praktykę należy:

Posiadać wstępną zgodę pracodawcy na odbycie praktyk

 • Zgoda nie musi być pisemna.
 • Musi zostać wyznaczony dokładny termin odbywania praktyk.

Posiadać status studenta UMK

 • Praktyka musi się zakończyć najpóźniej w dniu ukończenia studiów (obrony pracy dyplomowej).
 • W przypadku absolwentów studiów licencjackich (I stopnia), którzy dostali się na studia magisterskie (II stopnia) nie można wystawić skierowania na studenckie praktyki zawodowe w okresie od obrony pracy licencjackiej (w tym momencie traci się status studenta, a zyskuje status absolwenta) do rozpoczęcia nowego roku akademickiego (ponownego uzyskania statusu studenta). Osoby, które chcą ww. okresie odbyć dobrowolne praktyki mogą skorzystać z możliwości odbycia praktyk absolwenckich.

Dostarczyć zaświadczenie o ubezpieczeniu

 • Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w miejscu pracy.
 • Ubezpieczenie musi obejmować cały okres odbywania praktyki.
 • Dokument należy przynieść osobiście do Biura Karier UMK, przesłać kserokopię pocztą lub zeskanowane na adres biurokarier@umk.pl tytułując e-mail Wniosek - Praktyki - Ubezpieczenie.
 • Honorowane dokumenty:
  • Zaświadczenie o ubezpieczeniu na Uczelni.
  • Polisa lub zaświadczenie z firmy ubezpieczeniowej z wyraźnym zapisem potwierdzającym ubezpieczenie NNW w miejscu pracy.
 • Kopia zaświadczenia pozostaje w Biurze.

Złożyć odpowiedni wniosek skierowania na praktyki najpóźniej 3 dni robocze przed rozpoczęciem praktyk

 • Po dopełnieniu powyższych formalności skierowanie na praktykę można odebrać najwcześniej następnego dnia po godzinie 10:00 w siedzibie Biura Karier. Dokładny termin poda pracownik biura w momencie rejestracji wniosku.
 • Skierowanie będzie gotowe do odbioru w siedzibie Biura Karier UMK, jeśli wniosek był złożony:
  • do godz. 15.00 - następnego dnia po złożeniu wniosku po godz. 10.00
  • po godz. 15.00 - następnego dnia po złożeniu wniosku po godz. 15.00
  • w piątek - we wtorek po godz. 10.00
 • Jeśli skierowanie nie będzie możliwe do wystawienia ww. terminie, otrzymasz informację e-mail lub telefoniczną.

Jeśli nie wiesz:

 • Jaki rodzaj wniosku na praktyki wypełnić?
 • Chcesz się dowiedzieć, kiedy skierowanie będzie gotowe do odbioru?
 • Masz inne pytania lub wątpliwości?

Chętnie pomożemy. Zadzwoń do nas w godzinach pracy biura (8-16, pn-pt) lub prześlij e-mail.

 • Informatorium Biura Karier UMK - tel. (56) 611 46 43
 • Katarzyna Jagiełka, specjalista ds. praktyk - tel. (56) 611 20 93 (w trakcie rozmów doradczych oraz prowadzenia warsztatów nie odbiera)
 • biurokarier@umk.pl