Niniejsza strona jest podstroną projektu Biura Karier i Wydziału Nauk Pedagogicznych zmierzającego do opracowania ścieżek zawodowych absolwentów WNP.

Opiekę naukową nad projektem sprawuje Pani dr hab. Hanny Solarczyk-Szewc, prof. UMK

Koordynacją projektu po stronie Biura Karier zajmuje się Tomasz Jankowski.

Pierwszym etapem realizacji projektu będzie przedstawienie ofert pracy znajdujących się w bazie Biura Karier UMK, za pomocą zmiennych, które pozwolą na analizę wybranych ścieżek zawodowych (zawodów). Planowany termin zakończenia to marzec 2013 roku.

W pierwszym semestrze roku 2012/213 zarchiwizowano oferty skierowane do absolwentów pedagogiki oraz oferty nie skierowane do konkretnego kierunku studiów. Zapis zrealizowanych zadań został opisany tutaj.

W II i III semestrze studenci skupili się na pracy nad kolejnymi częściami pracy magisterskiej.

 

Drugi etap projektu, którego okres realizacji jest przewidziany na IV semestr zajęć seminaryjnych (II semestr roku akademickiego 2013 i 2014) polegać będzie na zdefiniowaniu stanowisk pracy, które pozwolą na rozwinięcie kompetencji wymaganych w zawodach pedagogicznych zbadanych w II i III semestrze seminarium magisterskiego.

 

Seminarzyści pracować będą na bazie danych ofert pracy sprowadzonej do formatu xls (EXCEL).

 

Krok: Wybór stanowisk/kategorii pracy, w których możliwy jest rozwój danych kompetencji.

1. Każdy z seminarzystów definiuje 3 najważniejsze kompetencje dla zawodu/stanowiska, który jest przedmiotem jego pracy magisterskiej.

2. Na spotkaniu całej grupy seminarium dokonywane jest zebranie wszystkich pojawiających się kompetencji (większość z nich zapewne będzie się powtarzać)

3. Każdy z seminarzystów wybiera 1 kompetencję i poszukuje stanowisk/kategorii pracy, w których dana kompetencja jest wymagana w największym stopniu. Wynikiem pracy jest wskazanie stanowisk/kategorii pracy, w której w największym stopniu wymagana jest dana kompetencja.

Przykład w jaki sposób, za pomocą programu EXCEL można dokonać w/w czynności zawiera poniższa lekcja:

EXCEL do wstawienia

4. Podczas kolejnego spotkania seminarium uczestnicy wybierają kategorie pracy/stanowiska do opisania na podstawie bazy ofert pracy.

Krok: opracowanie kart stanowisk/kategorii pracy na których można rozwijać wybrane kompetencje.

1. Uczestnicy seminarium rozdzielają pomiędzy siebie kategorie pracy/stanowiska do opisania na podstawie bazy danych. Ciekawym pomysłem może być opracowanie kilku kategorii pracy/stanowisk, przez podgrupy seminaryjne.

Do ustalenia pozostaje kwestia czy opis wykonywany jest dla kategorii pracy/podkategorii pracy, czy w podziale na typ pracy:

Sugerowane jest by opis zawodu opracować dla podkategorii pracy, oddzielenie dla 3 grupy:

a) praca czasowa, dorywcza, praktyka płatna, staż
b) praca stała
c) praktyka bezpłatna, wolontariat

np.

Edukacja/Szkolenia – Nauczyciel, typ: praca czasowa, dorywcza, praktyka płatna, staż

Edukacja/Szkolenia – praca stała

Edukacja/Szkolenia – praktyka bezpłatna, wolontariat

2. Opis zawodu rozpoczynamy od ograniczenia bazy danych do kategorii pracy/podkategorii pracy w ramach ustalonych grup (np wyżej zaproponowanych) . Można tego dokonoć przez odpowiednie filtrowanie lub usuniecie zbędnych danych.

3. Każdy element opisu zawodu odpowiada zmiennym znajdującym się w bazie danych. (zobacz)

4. Karta opisu zawodu zawierać będzie następujące elementy

Opis stanowiska

Tą część opisu przygotowujemy na końcu

także w oparciu o zmianne
v1
v1v2
v1v3
v1v4

Typowe zadania i obowiązki


v2v1
v2v2
v2v3
v2v4
v2v5
v2v6

v3v1
v3v2
v3v3
v3v4
v3v5
v3v6

Wynagrodzenie i warunki pracy


v4, v5, v6, v7v1, v7v2, v7v3, v8v1, v9, v8v2, v10, v8v3, v8v4, v11,

wynagrodzenie - na bodstawie  badania

Główne wymagania (w tym kompetencje) v12v1, v12v2, v13, v14v1, v14v2, v14v3, v14v4, v14v5, v14v6, v15v1, v15v2, v15v3, v15v4, v16v1, v17v1, v16v2, v17v2, v16v3, v17v3, v16v4, v17v4, v18, v19v1, v19v2, v19v3, v19v4, v19v5, v19v6, v19v7, v19v8, v19v9, v20v1, v20v2, v20v3, v20v4, v20v5
Szkolenia i nabywanie uprawnień zawodowych v21
 
Perspektywy rozwoju zawodowego na stanowisku v22
Pracodawcy i źródła ofert pracy opracownie po zakończeniu opsiu
Powiązane zawody opracownie po zakończeniu opsiu

Przykład w jaki sposób, za pomocą programu EXCEL można dokonać w/w czynności zawiera poniższa lekcja:

EXCEL do wstawienia

Każdy z uczestników projektu otrzyma zaświadczenie wg wzoru

Lista kolejno dodawanych wpisów związanych z realizacją projektu.

 

Godzina i data status materiały
22.10.2012 godzina 11:30-13:00 zrealizowane

prezentacja

materiały dodatkowe znajdują się w poniższych postach z dnia 23 i 31 października 2012.

29.10.2012 godzina 11:30-13:00 zrealizowane nie dotyczy
19.11.2012 godzina 11:30-13:00 zrealizowane

nie dotyczy

26.10.2012 godzina 11:30-13:00 zrealizowane poniżej w poście
3.12.2012 godzina 11:30-13:00 zrealizowane nie dotyczy

27.3.2013

Paczki do pobrania dla Pań:

Dominika Gontarek,

Patrycja Pilarska

 

12.1.2013

Na forum pojawiły się nowe wątki:

1. zapisy na rozmowy doradcze - bardzo proszę o wpisy,

2. wynagrodzenie dot. wprowadzania ofert.

11.12.2012

Uwaga !!!! w przypadku problemów z wprowadzaniem wartości takstowych (nie mieści się tekst) proszę o zmianę wartości dla szerkości zmiennej w kolumnie zaznaczonej na niniejszym zrzucie z ekanu.

Poprawiona bazy danych (w zmiannej v13 dodałem kategorię "5 w trakcie studiów") znajduje się tu

07.12.2012

poniżej zebrane zostały wszystkie dokumenty związne z realizacją badania (*pdf)

ogólna instrukcja opisu ofert jest tu

1. baza danych tu

2. instrukcja dla poszczególnych zmiennych wraz z załącznikami tu

3. instrukcja wprowadzania kompetencji tu i tu

 

05.12.2012

W nawiązaniu do spotkania seminarium z dnia 3.12.2012 umieszczam link do Raportu z badań pracodawców i ofert pracy
realizowanych w 2010 r. w ramach projektu „Bilans Kapitału Ludzkiego”

03.12.2012

1. baza danych tu

ogólna instrukcja opisu ofert jest tu

28.11.2012

2. instrukcja dla poszczególnych zmiennych wraz z załącznikami tu

3. instrukcja wprowadzania kompetencji tu i tu

27.11.2012 godzina 16:00

Proszę o kontakt osobę, która ma notebooka bez nośnika CD- chyba znalazłem rozwiązanie jej problemów z instalacją SPSS.

27.11.2012

Kod SPSS niestety nie może być umieszczony na stronie. Wysłam drogą mailową do osób od których otrzymałem maila.

Na razie skontaktowało się zemną 8 osób. Pozostałe osoby proszę o kontakt.

26.11.2012

w związku z wprowadzenim danych przekazuję pliki niezbedne do ich wprowadzania

1. baza danych tu UWAGA ZMIANA- jest nowasza wersja w wpisie z dnia 3.12.2012

2. instrukcja dla poszczególnych zmiennych wraz z załącznikami tu UWAGA ZMIANA- jest nowasza wersja w wpisie z dnia 28.11.2012

3. instrukcja wprowadzania kompetencji tu i tu UWAGA ZMIANA- jest nowasza wersja w wpisie z dnia 28.11.2012

4. paczka ofert tu

 

9.11.2012

Dziękujemy za aktywność w opracowaniu zadania dodatkowego. W najbliższym czasie, na niniejszej stronie zostanie umieszczony materiał finalny.

 

31.10.2012 Zadanie Dodatkowe:

Jak już wspomniano prace zaczną się od przedstawienia ofert pracy znajdujących się w bazie Biura Karier UMK, za pomocą zmiennych, które pozwolą na analizę wybranych ścieżek zawodowych (zawodów).

Zadanie indywidualne polega na zaproponowaniu zmiennych znajdujących się w ofertach pracy w odniesieniu, do każdego z obszarów przyszłej ścieżki zawodowej: Opis stanowiska, Typowe zadania i obowiązki, Wynagrodzenie i warunki pracy, Główne wymagania (w tym kompetencje), Szkolenia i nabywanie uprawnień zawodowych, Perspektywy rozwoju zawodowego na stanowisku, Pracodawcy i źródła ofert pracy, Powiązane zawody.

Tu i tu znajdują się oferty pracy na podstawie których proszę zaproponować zmienne. Możecie też państwo korzystać z innych  dostępnych ofert. W przypadku części ścieżki "Wynagrodzenie i warunki pracy" zmiennymi mogą być zarobki (lecz nie zawsze pojawiają się  ofertach pracy), wymiar czasu pracy.

Propozycje zmiennych proszę przesłać na adres tomasz.jankowski@umk.pl w nieprzekraczalnym terminie 8.11.2012 (godzina 24:00), w tabeli, zgodnie ze wzorem, który znajduje sie tu. Proszę zwrócić uwagę by opis zmiennych był możliwie najbardziej precyzyjny.

Efekty osiągnięte w zdaniu indywidulanym zostanie odnotowane w zaświadczeniu o uczestnictwie w projekcie.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości jestem do Państwa dyspozycji pod w/w adresem mailowym lub numerem telefonu 566112295, lub osobiście w Biurze Karier UMK, do poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

Pozdrawiam

Tomasz Jankowski

 

31.10.2012

Schemat ścieżki, która zostanie opracowana w ramach projektu opierał się będzie na wzorcach angielskich. Zainteresowanych odsyłam do strony www.

Przykład wersji angielskiej znajduje się tutaj.

Ścieżka zostanie opracowana wg następującego konspektu (lewa kolumna zawiera główne elementy opisu w wersji angielskiej).

Wersja angielska Propozycja w projekcie
Job description Opis stanowiska
Typical work activities Typowe zadania i obowiązki
Salary and conditions Wynagrodzenie i warunki pracy
Entry requirements Główne wymagania (w tym kompetencje)
Training Szkolenia i nabywanie uprawnień zawodowych
Career development Perspektywy rozwoju zawodowego na stanowisku
Employers and vacancy sources Pracodawcy i źródła ofert pracy
Related jobs Powiązane zawody

Jak widać w powyższej tabeli elementem, o który zostanie wzbogacona ścieżka opracowana w ramach projektu będzie opis wymaganych kompetencji w postaci wykresu radarowego (przykład) z wskazaniem definicji kompetencji więcej...

 

23.10.2012

W dniu 22.10.2012 roku na seminarium Pani dr hab. Hanny Solarczyk, prof. UMK miało miejsce wprowadzenie w projekt studentów Wydziału. Spotkanie zostało poprowadzone przez Tomasz Jankowskiego - koordynatora projektu po stronie Biura Karier UMK.  Prezentacja ze spotkania znajduje się tutaj.