W wyniku realizacji zajęć, wspólnie ze studentami UMK, zaproponujemy waszej Organizacji co najmniej cztery propozycje rozwiązań zgłoszonych problemów.

Dodatkowo, rozwiązania które wskażecie jako możliwe do realizacji zostanę opatrzone propozycją dalszej opieki wdrożeniowej.