Uni-Komp-As to wspólny projekt Wydziału Nauk Historycznych, Wydziału Nauk Pedagogicznych oraz Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Okres realizacji projektu (2016-10-01 - 2019-09-30) obejmuje trzy edycje, w ramach których łącznie 395 studentek i studentów kierunków humanistyczno-społecznych UMK podniesienie swoje kompetencje zawodowe i komunikacyjne, poprzez realizację warsztatów, szkoleń certyfikowanych, pracę w zespołach projektowych oraz wizyty studyjne wdrażane w ramach Programu Rozwoju Kompetencji.

Jedną z istotnych części Uni-Komp–As jest  seria projektów, mająca na celu pomoc w rozwiązywaniu problemów firm. W projekcie brali udział ambitni, a także pomysłowi studenci z Wydziału Nauk Historycznych, Wydziału Nauk Pedagogicznych oraz Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych.  W każdym z projektów wykorzystano metodę Design Thinking.

 

I edycja zrealizowanych projektów:

 

Bezpieczeństwo imprezy masowej

„Wspomaganie" miejsca pracy dla uczestników WTZ

Niska motywacja lub brak motywacji wśród osób bezdomnych

Bezpieczeństwo zakupów online

Dorośli w Młynie Wiedzy

Komunikacja z zagrożonymi powodzią

Wprowadzenie Free walking Tour

Odwiedzający Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa

Aktywizacja osób starszych         

Poprawa działania strony internetowej mającej na celu indywidualne tworzenie systemów alarmowych

Przeciwdziałanie hejtowi korporacyjnemu