Link Nazwa i opis działalności
 

Samorząd Studencki UMK

Samorząd Studencki, zgodnie z art. 202.1 Ustawy o szkolnictwie wyższym, tworzą studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich prowadzonych przez uczelnię i jest on wyłącznym reprezentantem ogółu studentów.

Cele działalności Samorządu Studenckiego można podzielić na trzy główne filary: 

  • ochrona praw, godności i interesów studentów 
  • inicjowanie życia kulturalno – rozrywkowego 
  • sprawy socjalno – bytowe

Europejskie Forum Studentów AEGEE-Toruń

Obecnie AEGEE jest największą organizacją studencką w Europie:

- około 13 000 członków

- 200 miast

- 40 krajów

Strona: http://www.aegee.torun.pl/wordpress/

Facebook: https://www.facebook.com/AegeeTorun?fref=ts

 

Niezależne Zrzeszenie Studentów w Toruniu

Organizacja o stricte studenckim charakterze. Studenci, którzy ją tworzą są dynamiczni i kreatywni, a swój wolny czas i siły przeznaczają na kreowania otaczającej ich rzeczywistości współpracując ze środowiskiem akademickim. Organizacja podejmuje działania w dziedzinie kultury, edukacji, zdrowia i sportu.

Studencki Krąg Instruktorski UMK

Zrzesza harcerzy studiujących na UMK chcących kontynuować pracę harcerską

Pryzmat

PRYZMAT jest zespołem badawczym, działającym przy Instytucie Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Oferujemy usługi związane z badaniami społecznymi dla wszystkich instytucji naszego regionu.

W naszym ośrodku pracują studenci socjologii kierowani przez kadrę naukową jednego z najlepszych uniwersyteckich instytutów socjologicznych w Polsce. Stanowimy zespół doskonale znający warsztat badawczy, stale zdobywający nowe umiejętności i doświadczenia.

www.pryzmat.umk.pl

AIESEC

AIESEC to międzynarodowa organizacja studencka, licząca ponad 86 000 członków. Działa w ponad 113 krajach, na ok. 1600 uniwersytetach.

Organizacja umożliwia młodym ludziom odkrywanie własnego potencjału, m.in. dzięki udziałowi w praktykach zagranicznych oraz licznych konferencjach, seminariach i projektach, tworzących globalne środowisko edukacyjne.

AIESEC pomaga studentom rozwijać wrażliwość kulturową, zdolność aktywnego uczenia się, przedsiębiorczość i odpowiedzialność społeczną.

Każdy dołączający do tej organizacji student, bierze udział w Programie Rozwoju, w ramach którego ma możliwość stopniowego poszerzania swojej wiedzy i umiejętności.

Zapraszamy na nasz funpage na facebooku:
https://www.facebook.com/aiesec.torun.umk

Koło Naukowe Inteligencji Finansowej

Koło Naukowe Inteligencji Finansowej zaprasza do programu edukacyjnego osoby, które chcą osiągnąć niezależność finansową i zgłębić tajniki inwestowania. 

Podczas gry Cashflow realizujemy specjalnie ułożony przez ekspertów Program 10 kroków, dzięki któremu zdobędziesz bezcenną wiedzę z dziedziny zarządzania finansami osobistymi oraz inwestycji.

Każdy krok to osobne 2 godzinne spotkanie. W tym czasie edukacja finansowa jest rozwijana na 3 różne sposoby:

  • poprzez konstruktywną dyskusję,
  • poprzez oglądanie specjalnie przygotowanych wykładów Roberta Kiyosaki,
  • poprzez uczestniczenie w grze, która symuluje prawdziwe działanie.

Spotkania poprowadzą Prezes Koła – Katarzyna Dadok wraz z animatorami.

Spotkania odbywać się będą co wtorek w godzinach 19:00-21:00 w sali 46, Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK.

Rozpoczęcie cyklu: 11 marca – godz. 1900

Przewidywany limit miejsc - 24. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Zapisy: kolonaukowe.if@gmail.com

Podczas zgłoszenia prosimy podać imię i nazwisko oraz numer telefonu.

Kontakt do Prezes Koła: 505-498-337