Zdobywanie doświadczeń zawodowych

Na praktykach student może wykorzystać zdobytą na studiach wiedzę teoretyczną, zdobyć nowe doświadczenie i umiejętności. Dla pracodawcy nie jest najważniejszą sprawą liczba praktyk oraz branża, w jakiej się je odbyło, ale przede wszystkim zdobyte umiejętności.

Sprawdzenie siebie w przyszłej pracy

Praktyki to pierwsza szansa, by sprawdzić, jakie preferujemy środowisko pracy (np. mała firma, duża korporacja) i panującą w niej atmosferę (kameralna, pełna dynamizmu). Można sprawdzić swoje funkcjonowanie w pracy, np. w sferze zadań nam przydzielonych, odpowiedzialności, kontaktu z innymi pracownikami itd.

Sprawdzenie zawodowych zainteresowań

Praktyka pozwala przekonać się, na ile podoba się praktykantowi praca w danym zawodzie i na danym stanowisku.

Praca w miejscu odbywania praktyk

Czasem student myśli o danej firmie jako przyszłym miejscu pracy. Wtedy najlepiej odbyć w tej firmie praktyki, by przekonać się, że wybór jest słuszny. Podczas praktyk pracodawca powinien poznać Twoje umiejętności i wiedzę.

Poznanie procesu rekrutacyjnego

W wielu firmach przyjmowanie praktykantów oparte jest na tej samej zasadzie, co zatrudnianie pracowników.

Z Badania Losów Absolwentów UMK 2009 wynika, że 12% absolwentów uzyskało zatrudnienie dzięki wcześniejszym kontaktom z pracodawcą, w tym 43% odbywało u niego praktyki.

Pracodawca musi mieć środki finansowe na zatrudnienie nowego pracownika. Wtedy wszystko pozostaje w rękach praktykanta. O czym warto pamiętać w czasie odbywania praktyki, aby zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie?

  • Należy traktować praktyki poważnie, czyli jak stałą pracę.
  • Praktykant powinien pokazać, że lubi się uczyć i zdobywać nowe doświadczenie. Nie powinien natomiast krytykować pomysłów i rozwiązań pracowników, ale jednocześnie może proponować własne.
  • Zamiast nudzić się po wykonaniu przydzielonego zadania, warto samemu znaleźć sobie zajęcie, które pomoże w pracy pozostałym pracownikom, lub poprosić przełożonego o nowe zadanie.
  • Praktykant powinien także poznać bliżej firmę (jej historię, cele, pozycję na rynku, konkurencję itp.), a podczas odbywania praktyk pytać o sprawy, które go interesują oraz o rzeczy, których nie rozumie. W ten sposób pokaże, że jest zainteresowany działalnością firmy i zależy mu na dobrym wykonaniu zadania.
  • Należy pamiętać również o pozostawieniu po sobie dobrego wrażenia. W tym celu trzeba mieć dobry kontakt z przełożonym i współpracownikami, co staje się przydatne podczas rekrutacji. Warto także pozostawać w kontakcie, ponieważ może się to okazać pomocne w przyszłej rekrutacji.