„Liderzy z klimatem” poszukiwani ! Zapraszamy na bezpłatne szkolenie !

Jeśli interesujesz się tematyką zmian klimatu i ochroną środowiska oraz chciałbyś przekazywać tę wiedzę kolejnym osobom, koniecznie musisz przyjść na szkolenie realizowane w ramach projektu „Czyste powietrze nad Wisłą”, dofinansowanego przez NFOŚiGW.

 

Agenda szkolenia:

I.                    Moduł szkoleniowy:

1.       Zmiany klimatyczne – prawdziwe zagrożenie?

2.       Międzynarodowe i krajowe narzędzia walki ze zmianami klimatu (Konwencja Klimatyczna, Protokół z Kioto, Dyrektywy Unii Europejskiej, plany gospodarki niskoemisyjnej).

3.       Społeczeństwo/konsumenci a zmiany klimatyczne.

4.       Możliwości redukcji indywidulanych emisji gazów cieplarnianych w obszarze konsumpcji.

5.       Rola edukatorów ekologicznych (NGO, nauczyciele) w podnoszeniu świadomości na temat zmian klimatycznych.

II.                  Moduł warsztatowy:

6.       Moduł warsztatowy: opracowanie założeń przykładowego konkursu/projektu/akcji promocyjnej dotyczących ograniczenia emisji z konsumpcji oraz prezentacja wyników prac w grupach.

 

Szkolenie jest bezpłatne.

 

Prowadzone będzie przez doświadczonych trenerów, którzy na co dzień zajmują się tematyką zmian klimatu.

Adresaci szkolenia:

Zapraszamy do udziału w szkoleniu przedstawicieli NGO, którzy działają w zakresie ekologii i edukacji dzieci i młodzieży oraz nauczycieli biologii lub chemii nauczających w gimnazjum.

Formularz zgłoszenia, regulamin, umowa i pozostałe informacje dostępne są na stronie internetowej: www.foundationprometheus.org w zakładce NFOŚiGW.

Terminy najbliższych szkoleń:

12.03.2016 (sobota), Toruń, 9.00 – 17.00

16.03.2016 (środa), Toruń, 9.00-17.00

Dokładne miejsce realizacji szkolenia podane będzie na tydzień przed szkoleniem.

Organizator:

Fundacja Rozwoju Regionalnego „PROMETHEUS”

Ul. Polna 100, 87-100 Toruń

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

Weronika Gąska – specjalista ds. promocji i szkoleń

Tel.: 604-994-128 lub mail: szkolenia@founationprometheus.org