Kontakt

Fundacja Nadzieja dla Rodzin

tel. (56) 622 88 44
duzarodzina@fndr.pl

fundacja@fndr.pl

www.fundacjanadziejadlarodzin.pl
www.duzarodzina.pl

Profil działalności
  • społeczny, opiekuńczo-pomocowo-wychowawczy, naukowo-edukacyjny
Obszary działalności
  • pomoc prawna,
  • pomoc psychologiczna,
  • wspieranie rodzin w ich funkcji wychowawczej oraz promocja wielodzietności
Misja organizacji

Działania fundacji koncentrują się na pięciu obszarach działania:

I. Inicjatywy na rzecz dużych rodzin

Na świecie rodzi się coraz mniej dzieci, co powoduje nieuchronne starzenie się społeczeństwa. Problem ten dotyka również Polski, w tym naszego miasta. Z prognoz realizowanych przez GUS wynika, że liczba ludności Torunia będzie się systematycznie zmniejszać, a w 2035 będzie nas o 30 tysięcy mniej. Zmniejszy się również liczba dzieci z obecnych 33 tysięcy do 25 tysięcy. W odpowiedzi na zmiany demograficzne Fundacja Nadzieja dla Rodzin podejmuje kroki mające na celu promowanie wielodzietności oraz wspieranie rodzin wielodzietnych w funkcjach wychowawczych.

W tym celu zrealizowany został projekt „Zakochani w Rodzinie” oraz powstał przy Fundacji Klub Dużych Rodzin, który jest prowadzony przy wsparciu Miasta Torunia. Obecnie Fundacja jest operatorem programu „Jesteśmy razem” w ramach którego wydawana będzie od października, w naszym mieście Karta Dużej Rodziny. Karta ta będzie uprawniała rodziny wielodzietne z Torunia do szeregu zniżek zarówno w instytucjach miejskich jak i u prywatnych przedsiębiorców. 

II. Wspieranie polityki prorodzinnej

Działając na rzecz rodzin, Fundacja zwraca szczególną uwagę na jej promocję w różnych wymiarach życia społecznego oraz kreowanie jej pozytywnego wizerunku. Od początku swojego powstania walczy o prawa rodzin oraz promuje politykę prorodzinną. W tym celu we współpracy z samorządem wojewódzkim organizowane były międzynarodowe konferencje dotyczące pracy z rodziną, które zgromadziły łącznie ponad 500 osób. Ponadto pracownicy fundacji prowadzą szkolenia dla pracowników jednostek samorządowych  z zastosowaniem nowych metod pracy z rodziną w 10 województwach.

III. Budowanie jedności rodzin

Częścią funkcjonowania Fundacji jest organizacja imprez, festynów, wyjazdów integracyjno-szkoleniowych dla rodzin. Realizowane były również 4 edycje projektów ze środków unijnych, które skierowane były do rodzin w małych gminach. Ponadto przygotowane zostały nowatorskie programy pracy z rodzinami, takie jak: „Ku dojrzałemu ojcostwu”, asystentura rodzin, trening kompetencji rodzicielskich i życiowych.

Ważnym przedsięwzięciem realizowanym przez Fundację było również „Święto rodziny” zorganizowane we wrześniu 2011 roku, w ramach którego toruńskie rodziny mogły spędzić czas w najatrakcyjniejszych miejscach naszego miasta całkowicie za darmo.  Z programu skorzystało wówczas ponad 2300 osób.

IV. Konferencja Grupy Rodzinnej

Fundacja od początku swojego istnienia wdraża i realizuje model pomocy rodzinie w kryzysie nazywany Konferencją Grupy Rodzinnej. Metoda ta oparta jest na przekonaniu, że rodzina ma w sobie wystarczającą siłę i motywację aby rozwiązać swoje problemy wewnątrz rodziny. Do tej pory przy współpracy z jednostkami pomocy społecznej w całej Polsce przeprowadzonych zostało prawie 600 KGR-ów, w których udział wzięło około 4800 osób.

Ponadto kadrę Fundacji zasilają profesjonalni trenerzy realizujący profesjonalne szkolenia dla pracowników socjalnych i koordynatorów modelu KGR na terenie całej Polski.

V. Wspieranie rodzin i małżeństw będących w kryzysie

Działania fundacji skierowane są do wszystkich rodzin, również tych będących w kryzysie. W tym celu w Fundacji działa poradnia, oferująca bezpłatną pomoc członkom rodzin doświadczającym problemów w relacjach z innymi, kryzysów i konfliktów w życiu osobistym oraz trudności wychowawczych. W poradni dyżurują psycholog, pedagog i psychoterapeuta.

Komu pomagamy?
  • rodzinom z problemami oraz rodzinom wielodzietnym
Jak pomagamy?

Karta Dużej Rodziny

Od października ubiegłego roku Fundacja realizuje miejski program Promocji Dużej Rodziny. W jego ramach wydawana jest rodzinom wielodzietnym Karta Dużej Rodziny, która upoważnia do szeregu zniżek (instytucje miejskie jak i prywatni przedsiębiorcy) poza tym Fundacja prowadzi szereg zajęć dla dzieci z rodzin wielodzietnych (j. angielski, Zaj. Plastyczne i sportowe). Ponieważ liczba rodzin wchodzących do programu stale się zwiększa chcemy otwierać coraz więcej grup zajęć, stąd potrzebujemy chętnych osób do ich prowadzenia.

Konferencje Grupy Rodzinnej

(jak wyżej p. IV Konferencja Grupy Rodzinnej)

Poradnia Rodzinna

(jak wyżej p. V Wspieranie rodzin będących w kryzysie)

Poszukiwani wolontariusze

Poszukujemy wolontariuszy do prowadzenia zajęć z dziećmi z rodzin wielodzietnych.

Przede wszystkim chodzi o zajęcia plastyczne i j. angielski.

Na zajęciach plastycznych i w młodszej grupie j. angielskiego nie są potrzebne konkretne umiejętności czy skończony kierunek studiów. Wystarczą chęci i kreatywność, a w przypadku j. angielskiego podstawowa znajomość.

Poszukujemy również studentów filologii angielskiej, którzy chcieli by poprowadzić zajęcia z dziećmi starszymi.

Zasady współpracy z wolontariuszami
  • Zajęcia realizowane są w godzinach popołudniowych, trwają 1,5 h.
  • Wystarczy aby wolontariusz zgłosił się do prowadzenia jednych zajęć tygodniowo.
  • Gwarantujemy umowę wolontariacką, referencje.
  • Jeżeli będzie istniała taka potrzeba również zaświadczenie o odbyciu praktyk.