Liczba miejsc: 50 (30 kobiet i 20 mężczyzn).

Wydziały objęte projektem: WFAiIS, WCh, WBiOS, WMiI oraz WSP

W ramach projektu (kurs przedsiębiorczości):

  50 uczestników wyjedzie na weekendowe szkolenie „Odkryj w sobie przedsiębiorcę”

        (27-28 września 2014 r.),

  25 uczestników stworzy swój biznesplan podczas weekendowych zajęć stacjonarnych i on-line

        (trzy weekendy w okresie od października 2014 do stycznia 2015),

  10 uczestników otrzyma możliwość wyjazdu w dowolne miejsce w świecie na praktyki lub wizyty studyjne (dofinansowanie do 5 tys. zł).

Wszelkie działania w ramach kursu (szkolenia, wyjazdy) dla uczestników są całkowicie bezpłatne.

Szkolenia odbywają się w ramach projektu UMK w Europie 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.