Tytuł projektu:

Bezpieczeństwo imprezy masowej – Hala Sportowa w Toruniu

 

Czas realizacji projektu:

23 stycznia – 21 kwietnia 2017 r.

 

Problem:

Potrzeba podjęcia skutecznych działań przez służby ochrony, które gwarantowałyby bezpieczeństwo imprezy masowej: mecz męskiej koszykówki w dniu 31.03.17 r. (Obawa przed agresywnym zachowaniem części kibiców).

 

Opis:

Na wstępie sformułowano czynniki wpływające na bezpieczeństwo obiektu i jego otoczenia. Wadą okazało się, m.in. słabe oznakowanie, a także zbyt duże kolejki do kas i wejścia, co powodowało brak kontroli. Na podstawie obserwacji oraz wywiadów stworzono definicje problemów wpływających na bezpieczeństwo obiektu. Było to, np. stereotypowe podejście ochrony do grup kibiców, brak komunikacji, a także brak odpowiedniego zagospodarowania obiektu.

 

Design thinking:

Grupa projektowa wygenerowała ogrom pomysłów, mających przyczynić się do rozwiązania problemu. Były to idee dotyczące, m.in.  wizerunku obiektu, oznakowań, parkingu, a także działań ochrony. Firmie Konsalnet przedstawiono pomysł ulotki informacyjnej, na której uwzględnione byłyby pożądane zachowania kibiców. Oprócz tego zaprojektowano dwie nowe mapki przestawiające halę wewnątrz i na zewnątrz, dzięki czemu każdy łatwo, szybko i bezpiecznie może przybyć na imprezę. Grupa projektowa uznała, że przydatne byłyby także piktogramy, rozmieszczone po każdej ze stron hali. Pomagałyby, np. w trafieniu do punktów medycznych. Celem zilustrowania proponowanych rozwiązań stworzono makietę obiektu.

 

Efekt procesu:

Za najkorzystniejsze pomysły, mające przyczynić się do rozwiązania problemu uznano przede wszystkim budowanie wizerunku firmy w Internecie, indywidualne kody na biletach dla wszystkich kibiców, ulotki informacyjno – reklamowe oraz  zmiana procedur zakupu biletu dla grup zorganizowanych kibiców.

 

Prowadzący:

Dr hab. Rafał Moczkodan

 

W projekcie udział wzięło 8 studentów kierunków: bezpieczeństwo wewnętrzne, wojskoznawstwo, politologia, praca socjalna