Widok zawartości stron Widok zawartości stron

CV i mail przewodni po francusku CV i mail przewodni po francusku

CV

W dobie dominacji języka angielskiego wydawać by się mogło, że CV zredagowane właśnie w tym języku jest naszą przepustką do każdej zagranicznej pracy. Jednakże ten, kto próbuje szukać swego szczęścia w kraju nad Sekwaną, musi liczyć się z tym, że Francuzi, rozkochani w swoim języku, mogą  prosić go o dostarczenie dokumentów aplikacyjnych napisanych właśnie w języku francuskim.  Jak zatem przygotować Curriculum Vitae po francusku?


Dobrą wiadomością jest fakt, że francuskie CV nie różni się zbytnio od polskiego.  Przy redagowaniu należy przestrzegać uniwersalnych „złotych zasad” tj.

·         unikaj błędów ortograficznych i gramatycznych. Jeżeli nie czujesz się pewnie w tworzeniu dokumentów po francusku warto przed wysłaniem CV do pracodawcy, pokazać je tłumaczowi bądź też rodowitemu Francuzowi, aby ten wskazał i poprawił ewentualne błędy.
PAMIĘTAJ! Unikaj używania zaimków osobowych oraz nagromadzenia rodzajników.
Nie zapominaj też, że francuska interpunkcja trochę różni się od polskiej. Dla przykładu francuski cudzysłów wygląda tak « » (choć w dokumentach aplikacyjnych częściej spotkamy się z wersją " ")dodatkowo wymaga on użycia spacji przed i po tekście w cudzysłowie np. « Le Petit Prince ». Spację wstawiamy także przed dwukropkiem, często także przed ukośnikiem np. serrurier / soudeur MIG MAG.
 

·         Koniecznie wstawiaj francuskie znaki! Co prawda zabieg ten wymaga sporej cierpliwości i większego nakładu czasu, jednak dzięki temu twoje CV będzie wyglądało profesjonalnie. Brak akcentów nad znakami sprawia, że CV prezentuje się dość niechlujnie, a ponadto może budzić niejasności w rozumieniu jego treści.
Pod tym linkiem znajdziesz instrukcję wstawiania francuskich znaków: http://francuski-przez-skype.blogspot.com/2011/11/klawiatura-j-francuski.html
 

·         w CV umieszczaj tylko prawdziwe informacje. Wszelkie koloryzowanie faktów może zostać szybko zweryfikowane na rozmowie kwalifikacyjnej!
 

·         spersonalizuj swoje CV i dostosuj je do stanowiska, o które się starasz. Unikaj zatem zasady „kopiuj-wklej”. Przy tworzeniu CV możesz zainspirować się gotowymi modelami, ale unikaj bezmyślnego kopiowania ich. Pamiętaj o jednolitej czcionce i o umiarze w stosowaniu kolorów.

·         Postaraj się, aby twoje CV zajęło maksymalnie 2 strony. Młodzi absolwenci oraz studenci ze skromnym doświadczeniem powinni ograniczyć się do 1 strony.

CV warto podzielić na 5 rubryk:

1.    Dane osobowe (na górze po lewej stronie)

·         Imię i nazwisko– warto wyróżnić tę część np. większą czcionką, ponadto nazwisko może być napisane wielkimi literami, można też dodać przed imieniem Mme lub M. aby ułatwić pracodawcy identyfikację płci kandydata

·         Adres zamieszkania– w formacie No, rue …., kod pocztowy, miasto, w naszym przypadku może też być kraj,
 np. 24 rue Słoneczna, 60001, Poznań / Pologne

·         Numer telefonu– jeżeli jest to polski numer, pamiętajmy o podaniu na początku numeru kierunkowego +48

·         Mail

·         Często w tej części podawana jest też informacja o posiadanym prawo jazdy kategorii B (permis 

B) Opcjonalnie można podać swoją narodowość, datę urodzenia (choć lepiej podać wiek, konkretną liczbę, mając na uwadze, iż znacznie ułatwi to rekruterowi czytanie naszego CV) oraz status cywilny.

Jeżeli chodzi o zdjęcie – obecnie nie jest obowiązkowe, jeżeli jednak w ogłoszeniu zawarta jest prośba o załączenie fotografii, należy wybrać tę aktualną i jak najbardziej profesjonalną. Umieszczamy ją w na górze po prawej stronie.

 

2.    Tytuł.

Nie jest obowiązkowy, ale może pomóc nam wyróżnić nasze CV. Jeżeli odpowiadamy na konkretną ofertę, w tytule możemy umieścić nazwę stanowiska, o które się staramy. Inną opcją jest podkreślenie swojego wykształcenia bądź doświadczenia i zatytułowanie CV  naszą profesją lub stanowiskiem, jakie piastowaliśmy do tej pory w swojej karierze zawodowej.

 

3.    Doświadczenie zawodowe - Expériences professionnelles
Swoje doświadczenie prezentujemy w kolejności od najbardziej aktualnego do najstarszego. Po lewej wpisujemy daty (miesiąc + rok np. janvier 2003 – octobre 2006), dalej podajemy nazwę firmy, najlepiej wytłuszczoną czcionką, miasto, ewentualnie kraj, pod spodem stanowisko jakie zajmowaliśmy (jeżeli było to w ramach stażu bądź też praktyki, warto o tym wspomnieć). Dalej pokrótce, w punktach opiszmy zakres naszych obowiązków (w formie nominalnej np. responsable de…, organisation de…. .

 

4.    Wykształcenie – Formation
Ukończone etapy edukacji także podajemy w kolejności od najbardziej aktualnego. Zaznaczmy datę uzyskania dyplomu, jego rodzaj, kierunek studiów oraz nazwę instytucji. Warto również wspomnieć o wszelkiego rodzaju kursach, szkoleniach i certyfikatach, które mogą okazać się istotne dla pożądanego stanowiska.

 

UWAGA! Jeżeli uważamy, że nasze wykształcenie może okazać się dla pracodawcy cenniejsze, możemy umieścić je przed doświadczeniem.
 

5.    Dodatkowe umiejętności - Compétences
W tej części zaznaczmy m.in. naszą znajomość języków obcych, najlepiej z rozróżnieniem jak władamy danym językiem w mowie i piśmie, umiejętność obsługi komputera i inne cenne zdolności.

6.     Zainteresowania - centres d'intérêt
Przemyślmy dobrze to, co chcemy umieścić w tej rubryce. 

Zaprezentowany tutaj układ CV jest klasyczny. W zależności od potrzeb pracodawcy, bądź Twojej kreatywności możesz go mniej lub bardziej modyfikować. Jeżeli wysyłamy dokumenty aplikacyjne mailem, pamiętajmy, aby CV znajdowało się w załączniku, najlepiej w formacie PDF.

Słownictwo przydatne przy kreowaniu CV znajdziemy pod tym linkiem: http://pl.bab.la/zwroty/rekrutacja/cv/polski-francuski/.

Wzory francuskiego CV zaś znajdziemy m.in. tutaj:

http://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae/examples

http://moncv.com/fr/faire-mon-cv/modeles-cv.php

http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/info/exemple-de-cv.html

 

Mail d’accompagnement

Ważnym, choć niestety często lekceważonym elementem składania dokumentów aplikacyjnych drogą mailową jest krótka treść maila, w której informujemy odbiorcę o tym, co i w jakim celu mu przesyłamy. Jest to tzw. mail przewodni (mail d’accompagnement).

Składa się on z krótkich części:

1.    Zwrot do odbiorcy.

-Madame lub Monsieur + nazwisko odbiorcy, jeżeli takowe jest nam znane

-Madame lub też Monsieur, jeżeli znamy jedynie płeć odbiorcy

-Madame, Monsieur, gdy nie wiemy, kto będzie odbiorcą

 

2.    Rozwinięcie.

W tej części wspominamy o:

- źródle informacji o rekrutacji,

- o stanowisku o jakie się ubiegamy (jeżeli jest to spontaniczna kandydatura, zaznaczamy to)

- załącznikach maila (CV, list motywacyjny),

- gotowości do stawienia się na rozmowę kwalifikacyjną.

3.    Kończąca formuła grzecznościowa

Może być to standardowa formuła (Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées), bądź też krótkie Cordialement, w zależności od stanowiska, o jakie się ubiegamy.

4.    Podpis oraz dane kontaktowe.

 

Najprostszy schemat maila przewodniego:


Objet: Candidature pour le poste de « nazwa stanowiska + nr referencyjny ogłoszenia».
Madame, Monsieur, 
En réponse à votre recherche d'un « nazwa stanowiska» parue dans « źródło oferty– adres strony internetowej lub nazwa gazety », j'ai le plaisir de me porter candidat et à ce titre, vous prie de trouver ci-joint mon C.V. ainsi que ma lettre de motivation.
Dans l'espoir de vous rencontrer prochainement.
Avec mes cordiales salutations.
Imię i nazwisko
Adres
Numer telefonu

 

Proste i najbardziej klasyczne przykłady maila przewodniego znajdują się pod tym linkiem:

http://www.sites.univ-rennes2.fr/suio-ip/trek/sites/default/files/les_mails_daccompagnement_0.pdf

http://www.juristique.org/social/modele-mail-accompagnement
(2 pierwsze modele przydatne dla osób ubiegających się o staż)

 

Opracowała Dominika Kąkolewska