Dodatkowe pozycje w CV Dodatkowe pozycje w CV

Dobre CV powinno być przygotowane na potrzeby konkretnej rekrutacji, dopasowane do pracodawcy. Jeśli chcesz się wyróżnić na tle kandydatów na dane stanowisko pracy - dopracuj swoje CV.

Możesz dodać do niego dodatkowe pozycje:

 • Cel zawodowy
 • Podsumowanie kwalifikacji

Są to elementy, które należy stosować z rozwagą i wyczuciem zależnie od sytuacji i stanowiska, na które się aplikuje.

Cel zawodowy

Twój życiorys zyska na wartości, jeśli określisz w nim swój cel zawodowy. W przypadku CV pisanego pod konkretną ofertę najlepiej, aby cel zawodowy był zbieżny z oferowanym stanowiskiem.

Kiedy stosować?

Wpisanie celu zawodowego jest polecane w sytuacji, gdy składamy CV w firmie, która nie prowadzi aktualnie rekrutacji, aby pracodawca wiedział, jakim stanowiskiem w firmie jest zainteresowany kandydat.

Warto również umieścić tę pozycję w swoim CV, w odpowiedzi na konkretną ofertę, jeśli nie jest wymagany list motywacyjny. Będzie to ważna informacja dla pracodawcy, dlaczego aplikujesz właśnie do jego firmy, w jakim kierunku chcesz się rozwijać.

Jak pisać?

Ta pozycja w Twoim CV powinna zajmować 1-2 zdania, a maksymalnie 3-4 linijki.

Opisując cel zawodowy możesz skupić się na celu:

 • krótkoterminowym (np. wykorzystanie / rozwijanie konkretnej wiedzy i umiejętności na danym stanowisku)
 • długoterminowym (np. rozwój kariery w danej branży, w danej firmie).

Przykłady:

 • Praca na stanowisku kierownika działu kadr i płac umożliwiająca podnoszenie kwalifikacji z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.
 • Praca w dziale kontroli jakości, badawczo-rozwojowym lub pokrewnym.
 • Wykonywanie pracy z wykorzystaniem umiejętności sprzedażowych na rynku międzynarodowym.
 • Praca w charakterze trenera kompetencji miękkich.
 • Wdrażanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych.
 • Swoją przyszłość zawodową wiążę z branżą kosmetyczną, rozwojem nowoczesnych produktów pielęgnacyjnych.
 • Praca związana z kreowaniem wizerunku firmy.
 • Praca z wykorzystaniem umiejętności organizacji pracy, planowania i koordynowania na stanowisku specjalisty w dziale marketingu, zarządzania, logistyki lub pokrewnym.
 • Zatrudnienie na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego.

Podsumowanie kwalifikacji

Poinformuj pracodawcę, co zyska zatrudniając w firmie właśnie Ciebie!

Podsumowanie kwalifikacji służy zebraniu w jednym miejscu wszystkich najistotniejszych atutów kandydata do pracy.

Kiedy stosować?

W sytuacji, gdy pracodawca nie wymaga listu motywacyjnego i nie mamy możliwości przedstawienia w nim swoich największych atutów, a nie wynikają one jasno z wykształcenia i przebiegu zatrudnienia.

W sytuacji, gdy posiadamy kilkuletnie doświadczenie w danej branży lub na danym stanowisku i możemy się pochwalić konkretnymi efektami swojej pracy w postaci publikacji, nagród, ukończonych projektów.

Jak przygotować?

Podsumowanie kwalifikacji to swoisty rodzaj "oferty handlowej" - wypis kluczowych pozycji z CV zapisany językiem korzyści dla pracodawcy. Żeby móc sporządzić taką "ofertę" musisz najpierw przeprowadzić analizę potrzeb "klienta" - odkryć, czego potrzebuje pracodawca, jakiego dokładnie pracownika szuka.

Przeanalizuj ofertę (wymagania, zakres obowiązków) i dostępną wiedzę o firmie i wymień te informacje, które uważasz za najważniejsze z punktu widzenia pracodawcy. Nie wszystko jest napisane wprost, spróbuj domyślić się, jakie kwalifikacje i kompetencje mogą być szczególnie przydatne na stanowisku, na które aplikujesz.

Następnie zbierz w jednym miejscu swoje mocne strony świadczące o tym, że będziesz najlepszym kandydatem na dane stanowisko, oczywiście z punktu widzenia pracodawcy. Zebrane atuty możesz umieścić w dodatkowej kategorii w CV - podsumowanie kwalifikacji.

Umiejscowienie w CV

Podsumowanie najlepiej umieścić na początku swojego CV (po celu zawodowym lub zamiast niego). Podsumowanie nie powinno zastępować informacji z dalszej części CV, wszystkie pozostałe informacje powinny być zamieszczone standardowo.

Budowa podsumowania

Dobre podsumowanie kwalifikacji jest krótkie (5-6 punktów, równoważników zdań) i konkretne. Zbiera w jednym miejscu Twoje najważniejsze kwalifikacje i kompetencje przydatne na danym stanowisku pracy. Kolejne punkty mogą odnosić się do:

 • wykształcenia kierunkowego,
 • uprawnień zawodowych,
 • doświadczenia zawodowego, konkretnych obowiązków,
 • kluczowych umiejętności,
 • wiedzy z danego obszaru, znajomości branży, technologii,
 • wymiernych efektów pracy (zrealizowane projekty, publikacje, nagrody, osiągnięcia),
 • kompetencji zawodowych, które są atutem przy wykonywaniu pracy na danym stanowisku.

Przykład:

Moje kwalifikacje na stanowisko specjalisty ds. sprzedaży:

 • dwuletnie doświadczenie na stanowisku specjalisty ds. klienta,
 • doświadczenie w kontakcie z klientem indywidualnym,
 • ukończone szkolenie "Negocjacje w sprzedaży bezpośredniej",
 • wiedza z zakresu podstawowych technik negocjacji i sprzedaży,
 • umiejętność przekonywania innych do swoich racji, sposobu myślenia.

 


opracowanie: Anna Bielawiec-Osińska (2012)