Analiza dokumentów aplikacyjnych Analiza dokumentów aplikacyjnych

 
Podstawowym zestawem dokumentów wymaganych przez pracodawców w początkowych etapach procesu rekrutacji są CV oraz list motywacyjny, którym poświęciliśmy osobne artykuły. Oprócz nich pracodawca może poprosić Cię również o wypełnienie formularza aplikacyjnego oraz kwestionariusza osobowościowego.

FORMULARZ APLIKACYJNY

W większości przypadków pierwszym etapem rekrutacji na konkretne stanowisko jest wysłanie CV i listu motywacyjnego mailem lub tradycyjną pocztą. Czasami jednak zamiast tego lub poza tym pracodawca oczekuje od kandydata wypełnienia formularza aplikacyjnego, najczęściej w postaci on-line, który należy wypełnić na stronie www firmy. Oznacza to, że powinieneś wiedzieć, jakie informacje zamieścić o sobie w tego typu dokumencie.

Przygotuj się, bo niektóre pytania bywają zaskakujące. Na szczęście możesz wypełniać taki formularz z namysłem, bo nie ma limitu czasowego. Przykładowe pytania w formularzu aplikacyjnym, które wychodzą poza dane osobowe, to np.

  • "Opisz swój największy sukces"
  • "Jak sobie radzisz w sytuacji, gdy to, co sobie zaplanowałeś, nie udaje się?"
  • "Napisz, w jakiej roli czujesz się najlepiej podczas pracy zespołowej"

Dla pracodawcy w tym momencie liczy się to, by poznać kandydata jak najlepiej, poznać jego plany zawodowe i zorientować się, czy ma dobre wyobrażenie o miejscu pracy, na które chce się dostać.

Odpowiadając na pytania w aplikacji on-line, dostarczasz informacji, czy nie jesteś osobą przypadkową, zgłaszającą się do każdej firmy. Można się więc spodziewać także pytań dotyczących wiedzy o firmie. Trzeba też się spodziewać przetestowania umiejętności językowych, np., wypełniając formularz lub jego część w języku niemieckim czy angielskim.

KWESTIONARIUSZE OSOBOWOŚCIOWE

Kwestionariusze osobowości to sposób na sprawdzenie, czy kandydat do pracy spełnia oczekiwania pracodawcy. Możesz być poproszony o wypełnienie takiego testu; pozwala on ocenić poziom różnych cech osobowościowych pożądanych przez pracodawców.

Podczas rozwiązywania takiego testu należy pamiętać, że nie można takiego testu zdać lub nie zdać, a wyniki, które uzyskamy, to opis naszej osobowości, a nie jej ocena.

Test osobowości najczęściej ma postać kwestionariusza, czyli listy pytań, pojęć lub stwierdzeń. Twoim zadaniem jest się do nich ustosunkować, przestrzegając podanej instrukcji.