Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - Akademia PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - Akademia PARP

Szkolenia internetowe Akademii PARP

Akademia PARP to portal edukacyjny dla małych i średnich przedsiębiorstw z systemem bezpłatnych szkoleń internetowych. Projekt jest realizowany na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Celem Akademii PARP jest darmowe upowszechnienie dostępu do wiedzy biznesowej za pomocą metod zdalnej edukacji (e-learningu).

Tematyka szkoleń wg działów:

1. Zarządzanie strategiczne i operacyjne

 • Jak założyć własną firmę?
 • Jak rozwijać firmę? Systemy zarządzania dla MMŚP
 • Zarządzanie firmą w sytuacji kryzysu
 • Zarządzanie jakością w MŚP
 • E-Biznes

2. Umiejętności menedżerskie i osobiste

 • Planowanie własnej kariery zawodowej
 • Negocjacje handlowe w MŚP
 • Praktyczne zarządzanie personelem w MŚP

3. Marketing i sprzedaż

 • Zarządzanie sprzedażą i relacjami z klientem
 • Plan marketingowy w MMŚP
 • Praktyczne zagadnienia public relations i marketingu w MŚP
 • Marketing internetowy i e-commerce w MŚP
 • Badanie rynku

4. Zagadnienia finansowe i prawne

 • Windykacja należności pieniężnych i zarządzanie płynnością MMŚP
 • Zabezpieczenie transakcji handlowych
 • Biznesplan
 • Zamówienia publiczne
 • Podatek VAT
 • Prawo Pracy w MŚP
 • Podatek CIT

5. Wiedza ogólna

 • BHP w sektorze MŚP
 • Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej

Nad zawartością merytoryczną szkoleń czuwają wysokiej klasy eksperci w dziedzinie przedsiębiorczości. Szkolenia składają się z lekcji, podczas których uczestnik jest informowany o celach i rezultatach szkolenia. Treść przeplatają interaktywne ćwiczenia doskonalące. W szkoleniu występuje wiele odniesień do praktyki. Po przejściu modułu (zestawu kilku lekcji) uczestnik może sprawdzić swoją wiedzę za pomocą testu. Po ukończeniu całego szkolenia uczestnik otrzymuje certyfikat.