Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UMK Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UMK

 

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UMK

AIP UMK funkcjonuje w Uczelni od 2008 roku i jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną, podległą Rektorowi, wykonującą zadania doradcze i usługowe oraz przygotowującą opinie i ekspertyzy. Szkoli i kształci, wspiera komercjalizację badań naukowych, promuje.


Zadaniem AIP UMK  jest udzielanie pomocy organizacyjnej, prawnej i technicznej pracownikom, studentom, doktorantom oraz absolwentom UMK (którzy w ciągu ostatnich czterech lat ukończyli studia licencjackie, magisterskie lub doktoranckie) w zakresie:

 • efektywnego wykorzystania potencjału intelektualnego i technicznego Uczelni oraz transferu wyników prac naukowych do gospodarki,
 • aktywizowania społeczności akademickiej i absolwentów UMK do podejmowania działalności gospodarczej,
 • wspierania tworzenia przez studentów, pracowników i absolwentów Uniwersytetu firm współpracujących z Uczelnią,
 • pomocy przy zdobywaniu środków na patentowanie wynalazków i odkryć powstałych na Uniwersytecie,
 • wyszukiwania technologii o potencjale komercyjnym tworzonych na Uniwersytecie

Kontakt

 • Dyrektor
  mgr Justyna Łaskowska
  ul. Wileńska 4 (ICNT), 87-100 Toruń
  tel: +48 56 665 60 35; e-mail: justynal@umk.pl
 • Inkubator AIP UMK
  mgr Karina Pokorska – Koordynator, Doradca ds. księgowych
  i przedsiębiorczości
  ul. Gagarina 13 (budynek Biblioteki Uniwersyteckiej), 87-100 Toruń
  tel: +48 56 611 26 40; e-mail: karinap@umk.pl
 • Projekt MNiSW “Inkubator innowacyjności +”
  mgr Tomasz Kompanowski – Kierownik projektów
  ul. Wileńska 4 (ICNT), 87-100 Toruń
  tel: +48 56 665 60 35; e-mail: tomkom@umk.pl

strona www: http://www.aip.umk.pl/