Fundusze inwestycyjne - wiedza dla każdego Fundusze inwestycyjne - wiedza dla każdego


Bezpłatny kurs e-learningowy "Fundusze inwestycyjne - wiedza dla każdego" działa w nowej zmodernizowanej wersji.

Kurs, prowadzony przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA), przybliża podstawowe pojęcia i informacje o funkcjonowaniu funduszy inwestycyjnych, uczy jak można zarządzać własnymi oszczędnościami.

Kurs skierowany jest do studentów oraz osób, które nie posiadając jeszcze dużej wiedzy o funduszach, chciałyby ją zdobyć w przystępny sposób. Forma programu - e-learning, jest bardzo wygodna. Osoba sama wybiera czas, miejsce i intensywność nauki.

Taka forma nauki o funduszach inwestycyjnych została już docenione przez wiele osób, które wzięły udział w kursie i otrzymały certyfikat. "W chwili obecnej wydaliśmy już ponad 750 certyfikatów, co niewątpliwie świadczy o popularności naszego szkolenia." - mówi Marcin Dyl Prezes Zarządu IZFIA.

Od grudnia 2010 kurs jest dostępny w nowej zmodernizowanej wersji. "Modernizacja szkolenia wynika z chęci jego uatrakcyjnienia oraz potrzeby dostosowania do rosnącej liczby użytkowników korzystających ze szkolenia. Mam nadzieję, że nowa wersja spodoba się internautom zainteresowanym zdobyciem wiedzy o rynku funduszy inwestycyjnych" - dodaje Marcin Dyl.

Po ukończeniu kursu można otrzymać certyfikat wydawany przez IZFiA. Kurs jest dostępny na stronie Izby na www.izfa.pl. Bezpośredni link do niego to: http://www.izfa.pl/pl/index.php?id=10006.

***
Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami
Członek EFAMA - European Fund and Asset Management Association
SIEDZIBA IZBY: ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa PL
tel: (+48 22) 58 38 600, fax: (+48 22) 58 38 601

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami jest organizacją zrzeszającą, na zasadach dobrowolności, działające w Polsce Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, działa na mocy ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146 poz. 1546). Izba została powołana 28 października 2004 roku (wcześniej - od 1997 roku środowisko było reprezentowane przez Stowarzyszenie Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, którego następcą jest Izba). Do jej statutowych celów należy reprezentowanie środowiska towarzystw funduszy inwestycyjnych, wspieranie rozwoju towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce, upowszechnianie wiedzy o funduszach, rozwijanie i doskonalenie zasad etyki zawodowej specjalistów związanych z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi. IZFiA jest członkiem EFAMA.

Dalszych informacji udziela:
Maja Abramczyk
tel. (0 22) 58 38 603
mabramczyk@izfa.pl